คมนาคมตั้งแท่นล้างท่องบประมาณแสนล้านรับรัฐมนตรีใหม่

Transportation News / ข่าวหมวดระบบขนส่ง

คมนาคมกระทุ้ง “2 กรม ถนน-รถไฟ” ล้างท่องบฯเหลื่อมปี’56-61 กว่า 3.6 หมื่นล้าน “ทางหลวง” ติดบ่วงเวนคืนมอเตอร์เวย์ “บางใหญ่-กาญจน์” ลุ้น ครม.เคาะ 7 พันล้านสานต่องานก่อสร้าง ลุยเบิกจ่ายงบฯปี’62 วงเงิน 1.79 แสนล้าน ทะลุ 80% บี้ “ทล.-ทช.” ทะลวงงานก่อสร้าง 1.5 แสนล้าน

นายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน รองปลัดกระทรวงคมนาคม ด้านโครงสร้างพื้นฐาน เปิดเผยว่า ได้ติดตามเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณแบบเหลื่อมปีระหว่างปี 2556-2561 ของ 3 หน่วยงานที่ต้องเบิกจ่ายให้ครบในเดือน ก.ย.นี้ คิดเป็นวงเงินรวม 36,400 ล้านบาท แบ่งเป็นกรมทางหลวง (ทล.) 25,000 ล้านบาท กรมทางหลวงชนบท (ทช.) 5,400 ล้านบาท และการรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) 6,000 ล้านบาท ตั้งเป้าให้เบิกจ่ายได้รวมกันประมาณ 90% หรือ 32,400 ล้านบาท

โดยกรมทางหลวงต้องเบิกจ่ายได้ 90% หรือ 22,500 ล้านบาท ให้คงเหลือ 10% หรือ 2,500 ล้านบาท โครงการที่สำคัญมีผลกับการเบิกจ่าย คือ ขอปรับเพิ่มกรอบเวนคืนมอเตอร์เวย์สายบางใหญ่-กาญจนบุรี วงเงิน 7,000 ล้านบาท ซึ่งจะต้องผ่านการเห็นชอบจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) หากไม่ผ่านจะทำให้กรมทางหลวงมีงบฯเหลื่อมปีค้างจ่ายอยู่ที่ 7,500 ล้านบาท หรือคิดเป็น 30% จากงบฯเหลื่อมปีทั้งหมด

ขณะที่กรมทางหลวงชนบทต้องเบิกได้ 85% หรือ 4,590 ล้านบาท ยังคงเหลือ 15% หรือ 810 ล้านบาท และ ร.ฟ.ท.ต้องเบิกได้ 80% หรือ 4,800 ล้านบาท คงเหลือ 20% หรือ 1,200 ล้านบาท โดยงบฯส่วนที่เหลือทั้งหมดไม่จำเป็นต้องส่งคืน สามารถทำเรื่องเพื่อขอกันงบฯส่วนนี้ไปเบิกในปีงบประมาณ 2563 ได้

“ส่วนใหญ่เป็นโครงการผูกพันเดิม อาจจะติดปัญหาการเข้าพื้นที่ก่อสร้างกับหน่วยงานอื่น ๆ ต้องมีการขออนุญาตหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อเข้าพื้นที่ก่อสร้าง” นายพิศักดิ์กล่าวและว่า

สำหรับผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2562 ในส่วนของกรมทางหลวงได้รับจัดสรรงบประมาณ 117,138 ล้านบาท ตั้งเป้าเบิกจ่าย ณ สิ้นเดือน ก.ย.นี้อยู่ที่ 74% หรือ 86,682 ล้านบาท จากเป้าหมายที่รัฐบาลตั้งไว้ 100% ปัจจุบัน ณ เดือน มิ.ย.เบิกจ่ายไปแล้ว 49% หรือ 57,397 ล้านบาท

ด้านกรมทางหลวงชนบทได้รับจัดสรรงบประมาณ 46,786 ล้านบาท ตั้งเป้าเบิกจ่าย ณ สิ้นปีงบประมาณ 90% หรือ 42,107 ล้านบาท จากเป้าหมายที่รัฐบาลตั้งไว้ 100% ปัจจุบัน ณ เดือน มิ.ย.เบิกจ่ายไปแล้ว 60% หรือ 28,071 ล้านบาทในส่วนของ ร.ฟ.ท.ได้รับจัดสรรงบประมาณ 9,271 ล้านบาท ตั้งเป้าเบิกจ่าย ณ สิ้นปีงบประมาณ 84% หรือ 7,787 ล้านบาท ปัจจุบัน ณ เดือน มิ.ย.เบิกจ่ายไปแล้ว 70% หรือ 6,489 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม กระทรวงเร่งรัดกรมทางหลวงให้พยายามเบิกจ่ายงบประมาณให้มากกว่า 74% หากว่าโครงการเวนคืนมอเตอร์เวย์สายบางใหญ่-กาญจนบุรีไม่ได้รับการอนุมัติ ก็ให้เร่งรัดการเบิกจ่ายให้ใกล้เคียงปีที่แล้ว คือ 75% แต่ถ้าเวนคืนบางใหญ่-กาญจนบุรีผ่านการพิจารณา จะทำให้การเบิกจ่ายงบประมาณเกิน 80%

“หากกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทเร่งรัดการเบิกจ่ายได้ตามเป้า จะส่งผลให้ภาพรวมการเบิกจ่ายงบประมาณของกระทรวงเกิน 80% แน่นอน เพราะทั้ง 2 กรมมีงบประมาณรวมกันก็ประมาณ 150,000 ล้านบาท คิดเป็น 2 ใน 3 ของงบประมาณที่กระทรวงได้รับการจัดสรรที่ 179,598 ล้านบาทแล้ว”

20/6/2562  ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ (20 มิถุนายน 2562)

พื้นที่โฆษณา