ประชาพิจารณ์สร้างถ.บ้านพระยืน จ.ขอนแก่น 13 กม.เชื่อมโครงข่ายคมนาคมระบบราง-บก-การจราจรในอนาคต

Infrastructure News / ข่าวหมวดงานสาธารณูปโภค

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) ดำเนินโครงการสำรวจออกแบบถนนทางหลวงชนบทสาย ขก.1011 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 – บ้านพระยืน อำเภอเมือง, พระยืน จังหวัดขอนแก่น

นายสานิตย์ ศรีสุข รักษาการในตำแหน่งวิศวกรใหญ่กรมทางหลวงชนบท (ด้านสำรวจและออกแบบ) กล่าวว่า ด้วยคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดขอนแก่น (กรอ.จังหวัดขอนแก่น) ได้พิจารณาเห็นว่าโครงการก่อสร้างถนนทางหลวงชนบทสาย ขก.1011 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 – บ้านพระยืน อำเภอเมือง, พระยืน จังหวัดขอนแก่น จะช่วยแก้ปัญหาการจราจร ทำให้การเดินทางมีความสะดวกรวดเร็วปลอดภัยมากขึ้น เพิ่มศักยภาพโครงข่ายคมนาคมของจังหวัด รวมถึงเป็นการสนับสนุนโครงการรถไฟทางคู่สายจิระ – ขอนแก่น ในการเชื่อมโยงระบบขนส่งทางรางกับทางบก

ทั้งนี้ ทช.จึงได้ดำเนินโครงการสำรวจออกแบบ ถนนทางหลวงชนบทสาย ขก.1011 ซึ่งลักษณะการศึกษาจะมีการออกแบบจุดเชื่อมและจุดตัดกับถนนสายต่างๆ ครอบคลุมในพื้นที่ตำบลท่าพระ ตำบลดอนช้าง อำเภอเมืองขอนแก่น ตำบลหนองแวง ตำบลขามป้อม ตำบลพระยืน อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น

มีจุดเริ่มต้นโครงการอยู่ที่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 (บริเวณ กม.ที่ 325+400) มุ่งไปทางทิศตะวันตกตัดผ่านแม่น้ำชี ถนนทางหลวงชนบทสาย ขก.4008 (บริเวณ กม.ที่ 3+500) ถนนทางหลวงชนบทสาย ขก.4029 (บริเวณ กม.ที่ 9+000) และบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2062 (บริเวณ กม.ที่ 12+750) ซึ่งเป็นจุดสิ้นสุดโครงการ รวมระยะทางประมาณ 13.700 กิโลเมตร

การดำเนินงานในช่วงที่ผ่านมา ทช.ได้จัดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมภาคประชาชนไปแล้วจำนวน 2 ครั้ง โดยได้นำเสนอความเป็นมาของโครงการ แผนการดำเนินงานโครงการ ข้อมูลด้านวิศวกรรม ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมทั้งประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ จากนั้นได้รับฟังความคิดเห็นพร้อมข้อเสนอแนะต่างๆ ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่เห็นด้วยกับโครงการ ยินดีให้ความร่วมมือและต้องการให้โครงการดังกล่าวเกิดขึ้น

อย่างไรก็ตาม ทช.จะจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนอีก 1 ครั้ง ในวันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องภูผาม่าน ชั้น 1 โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เพื่อนำเสนอสรุปผลการศึกษาและรับฟังข้อเสนอแนะของประชาชนอันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินโครงการต่อไป

20/6/2562  ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ (20 มิถุนายน 2562)

พื้นที่โฆษณา