ทช.สำรวจออกแบบ ผุดถนนขอนแก่นกว่า 13 กม.เชื่อมโยงรถไฟทางคู่

Infrastructure News / ข่าวหมวดงานสาธารณูปโภค

กรมทางหลวงชนบทรับฟังความเห็นประชาชน โครงการสำรวจออกแบบถนนสาย ขก.1011 จ.ขอนแก่น กว่า 13 กม. แก้ปัญหาจราจร และเชื่อมโยงทางคู่สายจิระ-ขอนแก่น เพิ่มศักยภาพโครงข่าย ถนนและราง

นายสานิตย์ ศรีสุข รักษาการในตำแหน่งวิศวกรใหญ่กรมทางหลวงชนบท (ด้านสำรวจและออกแบบ) กรมทางหลวงชนบท (ทช.) เปิดเผยว่า ทช.ได้ดำเนินโครงการสำรวจออกแบบถนนทางหลวงชนบทสาย ขก.1011

แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2-บ้านพระยืน อำเภอเมือง, พระยืน จังหวัดขอนแก่น โดยคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดขอนแก่น (กรอ.จังหวัดขอนแก่น) ได้พิจารณาเห็นว่าโครงการก่อสร้างถนนทางหลวงชนบทสาย ขก.1011 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2-บ้านพระยืน อำเภอเมือง, พระยืน จังหวัดขอนแก่น จะช่วยแก้ปัญหาการจราจร ทำให้การเดินทางมีความสะดวกรวดเร็วปลอดภัยมากขึ้น เพิ่มศักยภาพโครงข่ายคมนาคมของจังหวัด รวมถึงเป็นการสนับสนุนโครงการรถไฟทางคู่สายจิระ-ขอนแก่น ในการเชื่อมโยงระบบขนส่งทางรางกับทางบก

ทั้งนี้ ทช.จึงได้ดำเนินโครงการสำรวจออกแบบถนนทางหลวงชนบทสาย ขก.1011 ซึ่งลักษณะการศึกษาจะมีการออกแบบจุดเชื่อมและจุดตัดกับถนนสายต่างๆ ครอบคลุมในพื้นที่ตำบลท่าพระ ตำบลดอนช้าง อำเภอเมืองขอนแก่น ตำบลหนองแวง ตำบลขามป้อม ตำบลพระยืน อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น มีจุดเริ่มต้นโครงการอยู่ที่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 (บริเวณ กม.ที่ 325+400)

มุ่งไปทางทิศตะวันตกตัดผ่านแม่น้ำชี ถนนทางหลวงชนบทสาย ขก.4008 (บริเวณ กม.ที่ 3+500) ถนนทางหลวงชนบทสาย ขก.4029 (บริเวณ กม.ที่ 9+000) และบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2062 (บริเวณ กม.ที่ 12+750) ซึ่งเป็นจุดสิ้นสุดโครงการ รวมระยะทางประมาณ 13.700 กิโลเมตร

โดยการดำเนินงานในช่วงที่ผ่านมา ทช.ได้จัดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมภาคประชาชนไปแล้วจำนวน 2 ครั้ง โดยได้นำเสนอความเป็นมาของโครงการ แผนการดำเนินงานโครงการ ข้อมูลด้านวิศวกรรม

ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมทั้งประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ จากนั้น

ได้รับฟังความคิดเห็นพร้อมข้อเสนอแนะต่างๆ ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่เห็นด้วยกับโครงการ ยินดีให้ความร่วมมือและต้องการให้โครงการดังกล่าวเกิดขึ้น

อย่างไรก็ตาม ทช.จะจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนอีก 1 ครั้ง

ในวันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องภูผาม่าน ชั้น 1 โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เพื่อนำเสนอสรุปผลการศึกษาและรับฟังข้อเสนอแนะของประชาชนอันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินโครงการต่อไป

20/6/2562  MGR Online (20 มิถุนายน 2562)

พื้นที่โฆษณา