“สะพานไม้สามช้าง” แลนด์มาร์คใหม่ทางขึ้น “เขาใหญ่” สนับสนุนการท่องเที่ยว

Infrastructure News / ข่าวหมวดงานสาธารณูปโภค

กรมทางหลวงดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณทางหลวงหมายเลข 2090 (ถนนมิตรภาพ) ตอนปางแก – อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ แล้วเสร็จ บริเวณ กม.1+500 (จุดสะพานข้ามแยกเขาใหญ่) ในพื้นที่ตำบลหนองน้ำแดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

ซึ่งเกิดจากการปรับปรุงพื้นที่ว่างของกรมทางหลวง ให้สามารถใช้ประโยชน์ต่อผู้ใช้ทางโดยพัฒนาด้านความสวยงาม ร่มรื่นสร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวและผู้สัญจรไปมา และยังเป็นจุดพักรถชั่วคราว

สำหรับพื้นที่ในการดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์เป็นจุดทางผ่านเส้นทางไปเขาใหญ่ จ.นครราชสีมา เนื้อที่ประมาณ 6 ไร่ และเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว โดยจุดไฮไลต์ของบริเวณดังกล่าวมีสะพานไม้สามช้าง ซึ่งเป็นรูปปั้นโขลงช้างพ่อ แม่ ลูก ที่เป็นที่นิยมถ่ายรูปของนักท่องเที่ยว

ซึ่งช้างเป็นสัญลักษณ์ของเขาใหญ่จึงถูกนำมาออกแบบ นอกจากนั้นยังมีลานอเนกประสงค์และสิ่งอำนวยความสะดวกประเภทที่นั่งพักผ่อนและพรรณไม้ต่างๆ สร้างความร่มรื่นสวยงามให้แก่ผู้มาแวะพักผ่อนอีกด้วย

ทำให้สวนสาธารณะดังกล่าวจึงกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ ที่ต้อนรับนักท่องเที่ยวมุ่งสู่ประตูมรดกโลกธรรมชาติเขาใหญ่ และเป็นจุดพักรถสำหรับประชาชน ตลอดจนเป็นการอนุรักษ์ธรรมชาติ ลดภาวะโลกร้อนและฝุ่นละออง ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของกรมทางหลวงที่จะพัฒนาทางหลวงควบคู่กับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

21/6/2562  ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ (21 มิถุนายน 2562)

พื้นที่โฆษณา