ทุ่มงบ7แสนล.ลุยสร้างทางคู่-ไฮสปีดบูมภาคใต้

Transportation News / ข่าวหมวดระบบขนส่ง

รฟท.ทุ่ม 7 แสนล้าน ยกระดับเส้นทางโลจิสติกส์ระเบียงเศรษฐกิจสู่ภาคใต้ ลุยทางคู่-ไฮสปีด บูมท่องเที่ยว-เศรษฐกิจ-ขนส่งสินค้า เชื่อมเหนือ-อีสาน- แหลมฉบังนายวรวุฒิ มาลา รองผู้ว่า การกลุ่มธุรกิจการบริหารทรัพย์สิน รักษาการผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เปิดเผย “ฐานเศรษฐกิจ” ถึงความคืบหน้าแผนการก่อสร้างรถไฟทางคู่,รถไฟความเร็วสูงในเส้นทางสู่ภาคใต้ว่าปัจจุบันเส้นทางนครปฐม-ชุมพรอยู่ระหว่างการก่อสร้างในเฟสแรก และสร้างช่วงชุมพร-สุราษฎร์ธานีในระยะที่ 2 ต่อเนื่องกันไปจนถึงชายแดนไทย-มาเลเซียวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการเดินทางของประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ทั้งขนคน,ขนส่งสินค้า ตลอดจนเร่งผลักดันโครงการรถไฟความเร็วสูงเพื่อเป็นทางเลือกให้บริการด้านการท่องเที่ยวระหว่างภาค โดยภาพรวมใช้งบลงทุนกว่า 7 แสนล้านบาท

สำหรับเฟสแรกช่วงนครปฐม-ชุมพรจะแล้วเสร็จในปี 2564 นอกจากเฟสแรกและเฟสที่ 2 แล้วยังมีแผนพัฒนาเส้นทางใหม่เชื่อมแหล่งท่องเที่ยว พื้นที่เศรษฐกิจสำคัญของภาคใต้อีกหลายเส้นทาง เชื่อมโยงไปสู่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและแหลมฉบัง ณ จุดหนองปลาดุกที่นครปฐมได้อีกด้วย“รถไฟเส้นทางสายใต้ทั้งขนสินค้าและผู้โดยสารได้รับความนิยมมาอย่างต่อเนื่อง ขณะนี้ทางคู่เริ่มจากนครปฐม-ชุมพร ซึ่งจะเป็นคอขวดการเดินรถของภาคใต้ได้รับการแก้ไขแล้วเมื่อเปิดให้บริการจะทำเวลาได้เร็วขึ้น เมื่อขยายบริการที่รวดเร็วถึงปาดังเบซาร์ได้จะกระตุ้นเศรษฐกิจภาคใต้ ได้อีกมากมาย มีเส้นทางครอบคลุมและเตรียมขยายเส้นทางใหม่เพิ่มอีก อาทิ ชุมพร-ระนอง เชื่อมท่าเรือ นํ้าลึกระนองที่รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) เร่งผลักดัน และเส้นทางสุราษฎร์ธานี-ดอนสัก เพื่อเปิดประตูการค้าของภาคใต้ต่อไป”

22/6/2562  ฐานเศรษฐกิจ (22 มิถุนายน 2562)

พื้นที่โฆษณา