โครงการเดอะ ปาร์ค เครือทีซีซี แอสเซ็ทส์ พร้อมเปิดไตรมาสแรกปี63

Residential News / ข่าวหมวดที่พักอาศัย

ซีอีโอ โครงการ เครือทีซีซี แอสเซ็ทส์ ลั่นพร้อมเปิดให้บริการภายในไตรมาสแรกปี 2563 เป็นอาคารเชิงพาณิชย์แห่งแรกของไทยที่ได้มาตรฐานอาคาร LEED และ WELL ควบคู่กันนางสาวซู หลิน ซูน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารโครงการเดอะ ปาร์ค กล่าวถึงความคืบหน้าโครงการ เดอะ ปาร์ค บริเวณหัวมุมระหว่างถนนพระรามสี่และถนนรัชดาภิเษกว่า ล่าสุดเทคอนกรีตปิดยอดอาคาร นับเป็นความสำเร็จที่สำคัญครั้งหนึ่งของโครงการที่สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทในการสร้างสถานที่ทำงานที่เอื้อต่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เพื่อเป็นมาตรฐานใหม่ของการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในกรุงเทพมหานคร ตอบโจทย์วิถีชีวิตรูปแบบใหม่ ให้คนทำงานและคนในชุมชนเข้าถึงทุกความสะดวกได้อย่างง่ายดาย “การนำร่องพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่ล้ำหน้าที่สุดในกรุงเทพฯนี้ จึงสะท้อนความมุ่งมั่นของเราในการสร้างอาคารสำนักงานและพื้นที่สำหรับไลฟ์สไตล์ที่สมบูรณ์แบบที่สุด ซึ่งจะพร้อมเปิดให้บริการภายในไตรมาสแรกของปี 2563”

เดอะ ปาร์ค (The PARQ) เป็นโครงการอสังหาริมทรัพย์มิกซ์ยูสแห่งใหม่ ที่จะมอบนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตและการทำงานอย่างเปี่ยมคุณภาพ อยู่ภายใต้การพัฒนาของบริษัท ทีซีซี แอสเซ็ท (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) ผู้บริหารโครงการ และบริษัท ไทย โอบายาชิ เป็นผู้รับเหมาหลักภายใต้แนวคิด “Life Well Balanced” โครงการเดอะ ปาร์คมุ่งที่จะเป็นพื้นที่สำนักงานและไลฟ์สไตล์สมัยใหม่ที่ยกระดับคุณภาพชีวิตทุกคนอย่างรอบด้าน ด้วยมูลค่ากว่าสองหมื่นล้านบาท โดยเฟส 1 แบ่งเป็นพื้นที่สำนักงานเกรดเอ ‘The PARQ Workplace’ และพื้นที่ร้านค้าปลีก ‘The PARQ Life’ ที่ชูแนวคิด ‘Eat Well and Shop Well’ เน้นส่งเสริมสุขภาพ คุณภาพชีวิตที่ดี รวมถึงสนับสนุนร้านค้าที่ดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม โครงการเดอะ ปาร์ค ตั้งเป้าที่จะเป็นอาคารเชิงพาณิชย์แห่งแรกในประเทศไทยที่ได้รับมาตรฐานอาคาร LEED Gold และ WELL Gold ควบคู่กัน สถาปัตยกรรมแบบยั่งยืนนี้จึงมีศักยภาพในการดึงดูดองค์กรชั้นนำ ซึ่งสามารถผลักดันกรุงเทพฯ สู่ศูนย์กลางธุรกิจที่สำคัญของอาเซียนได้ในอนาคต เพื่อคงไว้ซึ่งมาตรฐานสากลและหลักปฏิบัติที่สอดคล้องกับข้อกำหนดของการรับรองตามมาตรฐานอาคาร LEED และ WELL โครงการเดอะ ปาร์ค จึงได้แต่งตั้งให้บริษัท โจนส์ แลง ลาซาลล์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ JLL บริษัทชั้นระดับโลกด้านที่ปรึกษาและบริการอสังหาริมทรัพย์ครบวงจร เป็นบริษัทผู้บริหารจัดการโครงการเดอะ ปาร์ค

23/6/2562  ฐานเศรษฐกิจ (23 มิถุนายน 2562)

พื้นที่โฆษณา