บีทีเอสกรุ๊ปผนึกกัลฟ์ชิง “O&M”มอเตอร์เวย์2สาย

Transportation News / ข่าวหมวดระบบขนส่ง

กรมทางหลวง เปิดให้เอกชนยื่นข้อเสนอร่วมลงทุนการดำเนินงานและบำรุงรักษา (O&M) มอเตอร์เวย์ 2 สาย

วันนี้ (วันที่27 มิถุนายน 2562) กรมทางหลวงเปิดให้เอกชนยื่นข้อเสนอการร่วมลงทุนในการดำเนินงานและบำรุงรักษา (O&M) โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน – นครราชสีมา (M6) และ สายบางใหญ่ – กาญจนบุรี (M81) ณ ห้องประชุม มนัสคอวนิช ชั้น 2 อาคารพหลโยธิน กรมทางหลวง ตั้งแต่ เวลา 09.00 – 15.00 น. โดยมีเอกชนสนใจเข้าร่วมยื่นข้อเสนอในแต่ละโครงการ จำนวน 3 ราย ได้แก่ 1. บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ยื่นข้อเสนอทั้งสาย M6 และ M81 2. บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ UN ร่วมกับบริษัท China Communications Construction Company Ltd. หรือ CCCC โดยยื่นข้อเสนอสำหรับสาย M6 ในนามกลุ่มกิจการร่วมค้า UN-CCCC และสาย M81 ยื่นข้อเสนอในนามกลุ่มกิจการร่วมค้า CCCC-UN 3. กิจกรรมร่วมค้า บีจีเอสอาร์ นำโดย บริษัท บีทีเอส กรุ๊ปโฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ซิโน- ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ยื่นข้อเสนอทั้งสาย M6 และ M81 หลังจากนี้จะเป็นขั้นตอนการประเมินข้อเสนอของเอกชนที่จะเริ่มในช่วงเดือนกรกฎาคม 2562 และ คาดว่าจะทราบผลการคัดเลือกเอกชนเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบการลงนามสัญญาของทั้งสองโครงการในเดือนธันวาคม 2562

27/6/2562  ฐานเศรษฐกิจ (27 มิถุนายน 2562)

พื้นที่โฆษณา