ดัน ทางคู่ สายใหม่ รฟท.รองรับโครงการอีอีซี

Transportation News / ข่าวหมวดระบบขนส่ง

นายวรวุฒิ มาลา รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการบริหารทรัพย์สิน รักษาการในตำแหน่ง ผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) เปิดเผยว่า ร.ฟ.ท.ได้เตรียมความพร้อมเดินหน้าโครงการรถไฟทางคู่เส้นทางสายใหม่ ช่วงชุมทางศรีราชา – ระยอง และมาบตาพุด – ระยอง – จันทบุรี – ตราด – คลองใหญ่

ก่อนหน้านี้ การรถไฟฯ ได้ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาโครงการ เพื่อศึกษาความเหมาะสม ของโครงการก่อสร้างทางรถไฟรางคู่ดังกล่าวแล้ว และได้จัดแสดงความคิดเห็นการมีส่วนร่วมจากประชาชนตามแนวเส้นทางที่ได้รับการคัดเลือก ทั้งด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจการเงิน ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อให้โครงการเป็นที่ยอมรับต่อสาธารณชน ก่อนนำเสนอร่างผลสรุปการศึกษาด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจการเงิน ผลกระทบด้าน สิ่งแวดล้อมเบื้องต้น และผลการดำเนินงาน การมีส่วนร่วมของประชาชน พร้อมรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน

ทั้งนี้โครงการรถไฟทางคู่ช่วงชุมทางศรีราชา-ระยอง และมาบตาพุด-ระยอง-จันทบุรี-ตราด-คลองใหญ่ เป็นเส้นทางรถไฟสายใหม่ จะมีเส้นทางตัดผ่าน 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด

นายวรวุฒิกล่าวต่อว่า ภายหลังจากการเปิดรับฟังความเห็นของประชาชนแล้ว การรถไฟฯ จะนำข้อมูลที่ได้นำมาสรุปและรวบรวมเสนอคณะกรรมการการรถไฟฯ เพื่อขออนุมัติงบประมาณในการสำรวจและออกแบบรายละเอียดต่อไป ทั้งนี้ คาดว่าจะใช้เวลาออกแบบราว 1 ปี หลังจากนั้นจะเริ่มขั้นตอนประมูลหาผู้รับเหมา คาดว่าจะประมูลได้ช่วงกลางปี 2564 และจะสามารถเร่งรัดเริ่มงานก่อสร้างในช่วงปลายปีเดียวกัน โดยจะใช้เวลาก่อสร้างแล้วเสร็จภายใน 4 ปี สามารถเปิดให้บริการได้ในช่วงปี 2568 -2569

ทั้งนี้หากโครงการแล้วเสร็จจะเพิ่มความสะดวกสบายให้กับประชาชน และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าทางรางให้กับเกษตรกรในพื้นที่ อีกทั้งช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวหลากหลายรูปแบบในภาคตะวันออก พร้อมทั้งสอดรับกับการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ในการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็นผู้นําด้านเศรษฐกิจ การคมนาคม และโลจิสติกส์ของอาเซียนในอนาคตต่อไป

10/8/2562  แนวหน้า (10 สิงหาคม2562)

พื้นที่โฆษณา