การประปาเร่งหาที่ดิน 30-45 ไร่ ติดวงแหวนด้านใต้สร้างสถานีสูบจ่ายน้ำแห่งใหม่ย่านบางมด

Infrastructure News / ข่าวหมวดงานสาธารณูปโภค

การประปานครหลวง (กปน.) มีโครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ครั้งที่ 9 ซึ่งเป็นเมกะโปรเจ็กต์เพื่อสร้างโครงข่ายความมั่นคงในการให้บริการน้ำประปาแก่ประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ โดยมีมูลค่าการลงทุนกว่า 42,750 ล้านบาท

ซึ่งหนึ่งในโครงการดังกล่าวจะมีการก่อสร้างสถานีสูบจ่ายน้ำแห่งใหม่ ได้แก่ สถานีสูบจ่ายน้ำบางมด ขนาดความจุ 120,000 ลูกบาศก์เมตร เพื่อเสริมความมั่นคงในการจ่ายน้ำประปาในเขตบริการโซนตะวันตกด้านใต้ ครอบคลุมพื้นที่บริเวณเขตทุ่งครุ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร และอำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการนั้น

ขณะนี้อยู่ระหว่างหาที่ดินที่เหมาะสมขนาดพื้นที่ 30-45 ไร่ อยู่ติดเขตทางถนนกาญจนาภิเษก (ถนนวงแหวนด้านใต้) ช่วงระหว่างถนนสุขสวัสดิ์ถึงคลองบางมด โดยคุณลักษณะที่ดินเบื้องต้น จะต้องมีส่วนที่ติดเขตทางถนนกาญจนาภิเษกไม่น้อยกว่า 50 เมตร และจุดที่ไกลที่สุดของที่ดิน มีระยะห่างจากเขตทางไม่เกิน 500 เมตร

ทั้งนี้ที่ดินต้องมีส่วนที่เป็นผืนเดียวกันไม่น้อยกว่า 40,000 ตารางเมตร (10,000 ตารางวา) เพื่อให้สามารถก่อสร้างอาคารสถานีสูบจ่ายน้ำที่มีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมมุมฉาก มีด้านแคบไม่น้อยกว่า 150 เมตร ในที่ดินดังกล่าวได้

ทั้งนี้ ผู้ที่มีที่ดินที่มีคุณลักษณะดังกล่าวข้างต้น และมีความสนใจที่จะเสนอให้ กปน. พิจารณา สามารถจัดส่งรายละเอียดที่ดินได้ที่ กองกลาง ฝ่ายบริการกลาง การประปานครหลวง 400 ถ.ประชาชื่น แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 10210 ภายในวันที่ 20 กันยายน 2562

20/8/2562  ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ (20 สิงหาคม2562)

พื้นที่โฆษณา