เรียบกริบ! ถนนพหลโยธิน-ลำลูกกาตลอดแนวสายสีเขียวหมอชิต-คูคต หลังรฟม.ปรับผิวจราจรแล้วเสร็จ

Infrastructure News / ข่าวหมวดงานสาธารณูปโภค

รฟม.ดำเนินการปรับปรุงผิวจราจรบนถนนพหลโยธินและถนนลำลูกกาตลอดแนวโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต เพื่ออำนวยความสะดวกในการสัญจรให้แก่ประชาชน

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต แจ้งความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการฯ หลังจากที่ รฟม.ได้ก่อสร้างงานโยธาโครงการฯ แล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ขณะนี้ รฟม.ได้เร่งรัดให้มีการคืนผิวจราจรในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการฯ ที่มีการดำเนินงานแล้วเสร็จ เพื่ออำนวยความสะดวกในการสัญจรแก่ประชาชนและบรรเทาปัญหาการจราจรติดขัดในระหว่างที่มีการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายอื่นๆ โดยให้ผู้รับจ้างดำเนินการปรับปรุงผิวจราจรโดยการปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ตั้งแต่จุดเริ่มต้นโครงการบริเวณหน้าธนาคารทหารไทย สำนักงานใหญ่ จนถึงบริเวณสถานีแยก คปอ.

ปัจจุบันผู้รับจ้างได้ดำเนินการปรับปรุงผิวจราจรบนถนนลำลูกกาและบนถนนพหลโยธิน บริเวณสถานีแยก คปอ.ถึงบริเวณสถานีสะพานใหม่เรียบร้อยแล้ว และจะดำเนินการปรับปรุงผิวจราจรบนถนนพหลโยธิน ในบริเวณสถานีพหลโยธิน 59 สถานีสายหยุด สถานีกรมทหารราบที่ 11 สถานีกรมป่าไม้ และสถานีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ต่อเนื่องเป็นลำดับจนถึงจุดเริ่มต้นโครงการต่อไป

พร้อมกันนี้ รฟม.ได้กำชับให้ผู้รับจ้างดำเนินการปรับภูมิทัศน์เกาะกลางถนนตลอดแนวเส้นทางโครงการฯ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและอำนวยความสะดวกให้ประชาชนผู้สัญจร

26/8/2562  ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ (26 สิงหาคม2562)

พื้นที่โฆษณา