info@icons.co.th 02 810 8892-6 35.173.234.169

สนามบินเบตงเปิดใช้มิ.ย.ปีหน้า ดึง”บางกอกแอร์เวยส์”บินตรงจาก”หาดใหญ่-ภูเก็ต-สมุย”

Transportation News / ข่าวหมวดระบบขนส่ง

นางอัมพวัน วรรณโก อธิบดีกรมท่าอากาศยาน (ทย.)ได้มอบหมายให้ นายบรรจบ บุรวัฒน์ หัวหน้ากลุ่มจัดสรรเวลาท่าอากาศยาน กองส่งเสริมพัฒนาท่าอากาศยาน พร้อมคณะ ประชุมหารือกับบริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) นำโดย กัปตันทิพรัต ภาคภูมิสิน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการแผนกปฏิบัติการการบิน และกัปตันนราชัย กรมสุริยศักดิ์ พร้อมทีมด้านปฏิบัติการบิน ณ สำนักงานบริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562

การประชุมหารือในครั้งนี้ทั้งสองหน่วยงานได้หาแนวทางในการเปิดให้บริการเส้นทางการบินไปยังท่าอากาศยานเบตง ซึ่งคาดว่าจะเปิดให้บริการในปี 2563

ทั้งนี้ กรมท่าอากาศยาน ได้เล็งเห็นว่า บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เป็นสายการบินที่มีศักยภาพที่จะเปิดเส้นทางการบินใหม่ไปยังท่าอากาศยานเบตง โดยได้นำเสนอข้อมูลทางด้านกายภาพของท่าอากาศยานและข้อมูลทางด้านเทคนิคเกี่ยวกับการปฏิบัติการบิน เพื่อให้บริษัทฯ นำไปเป็นข้อมูลพื้นฐานการเพื่อนำไปวิเคราะห์ในด้านการปฏิบัติการบินมายังท่าอากาศยานเบตง

หลังจากร่วมกันหารือ ทางบริษัทฯ ได้พิจารณาเห็นว่ามีความเป็นไปได้ที่เปิดเส้นทางบินใหม่ ในเส้นทาง หาดใหญ่-เบตง หรือ สมุย-เบตง หรือ ภูเก็ต-เบตง เนื่องจากปัจจุบันบริษัทฯ เปิดให้บริการเส้นทางบินในเส้นทาง ภูเก็ต-หาดใหญ่ อยู่แล้วโดยใช้เครื่องบินแบบ ATR ในการทำการบิน

ในการนี้กรมท่าอากาศยานมีความยินดีที่จะให้การสนับสนุนบริษัทฯ ในการทำการบินเส้นทางใหม่ไปยังท่าอากาศยานเบตง โดยการให้สิทธิพิเศษเกี่ยวกับแผนส่งเสริมการตลาด เช่น การลดค่าธรรมเนียมและค่าบริการต่าง ๆ

สำหรับท่าอากาศยานเบตง เป็น ท่าอากาศยานแห่งใหม่แห่งที่ 29 ของกรมท่าอากาศยาน ซึ่งมีความคืบหน้าในการก่อสร้างมากกว่า 95 % คาดว่าจะเปิดให้บริการในเดือนมิถุนายน 2563 เป็นการขานรับนโยบายของ นายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรองในการรองรับนักท่องเที่ยวที่เพิ่มมากขึ้น และสนับสนุนสายการบินต่างๆ สามารถให้บริการประชาชนในภูมิภาคทั่วประเทศภายใต้การให้บริการเป็นมาตรฐาน

28/9/2562  ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ (28 กันยายน 2562)

แนะนำคู่ค้า