info@icons.co.th 02 810 8892-6 3.215.79.68

เปิดประเทศดึงลงทุน กรอ.ตั้งธงเงินสะพัด2.76แสนล้าน

Industrial News / ข่าวหมวดงานอุตสาหกรรม

นายวันชัย พนมชัย อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม(กรอ.) เปิดเผยว่า กรอ. ตั้งเป้ามูลค่าการลงทุนในปีงบประมาณ 2565 กว่า 276,000 ล้านบาท และมีเป้าการประกอบกิจการโรงงานเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 2,800 ราย เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2564 เพราะมั่นใจว่าจะได้รับอานิสงส์จากนโยบายการเปิดประเทศตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ซึ่งจะสร้างความเชื่อมั่นให้เห็นถึงศักยภาพของประเทศไทยในการบริหารจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 และการกระจายวัคซีนได้ครอบคลุมมากขึ้น การดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่จะอยู่ร่วมกับโควิด-19 ที่จะขับเคลื่อนให้ทุกภาคส่วนกลับมาดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้มากขึ้นทั้งการบริโภค การลงทุน การส่งออก การใช้จ่ายภาครัฐบาลส่งผลให้ภาคอุตสาหกรรมผลิตได้เพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาดในประเทศ ซึ่งคาดว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ(จีดีพี)ปี 2565 จะขยายตัว 3-5% และจีดีพีโลกจะขยายตัว 4.5%

รวมทั้งยังมีนโยบายส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ที่มีการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ เช่น ระบบการขนส่ง (สนามบินอู่ตะเภา รถไฟความเร็วสูง ท่าเรือมาบตาพุด) การพัฒนาสมาร์ทซิตี้ที่บ้านฉาง ที่มีการลงทุน 5G การสร้างซิลิคอนเทคปาร์ค การมีนโยบายส่งเสริมการลงทุนที่จะดึงดูดนักลงทุนต่างประเทศเข้ามาลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย เช่น ยานยนต์ไฟฟ้า ระบบอัตโนมัติ/หุ่นยนต์ อาหารแห่งอนาคต พลังงานทางเลือกเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (บีซีจี) รวมถึงการจัดตั้งเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษเพิ่มเติม 6 แห่งในพื้นที่อีอีซี ซึ่งจะส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศของการลงทุนที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เติบโตและจะกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศให้ขยายตัวได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

นายวันชัย กล่าวว่า ในช่วงสถานการณ์โควิดที่ผ่านมา กระทรวงอุตสาหกรรมได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งเสริมให้โรงงานทั่วประเทศได้มีการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด (บับเบิลแอนด์ซีล) ส่งผลให้เกิดความเชื่อมั่นของนักลงทุนอย่างต่อเนื่องแม้ในสถานการณ์โควิด-19 ในส่วนของเงินลงทุนภาคอุตสาหกรรมประจำปีงบประมาณ 2564 (ตุลาคม 2563-กันยายน 2564) ทั้งการตั้งโรงงานใหม่และการขยายกิจการ มีมูลค่าการลงทุนรวม 350,064.72 ล้านบาท เทียบจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ลดลง13.51% การประกอบกิจการโรงงานใหม่ มีจำนวนทั้งสิ้น2,666 โรงงาน ปรับตัวลดลงเล็กน้อย 0.78% มูลค่าเงินลงทุน มีการขยายตัวสูงขึ้นจำนวน 263,416.39 ล้านบาท เพิ่มขึ้นกว่า 36,000 ล้านบาท คิดเป็น 15.88% และมีโรงงานที่ได้รับอนุญาตขยายกิจการ 258 โรง ลดลง 66.31% มูลค่าเงินลงทุน 86,648.32 ล้านบาท และมีจำนวนโรงงานที่เลิกประกอบกิจการ 720 โรงงาน ลดลง 3.23% มูลค่าการลงทุนของโรงงานที่เลิกกิจการ 39,488.29 ล้านบาท ลดลง 19.15% เทียบกับปีที่ผ่านมา

อุตสาหกรรมเป้าหมาย ทั้งยานยนต์ไฟฟ้า อุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ และอิเล็กหรอนิกส์อัจฉริยะ มีแนวโน้มเติบโตสูงขึ้น เป็นไปตามแนวทางร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 และประกาศการส่งเสริมการลงทุนของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน(บีโอไอ) ทั้งนี้ ตัวเลขการขอรับการส่งเสริมการลงทุนของบีโอไอ ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2564 มีมูลค่าสูงกว่า 500,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 140% ของปีก่อน สะท้อนถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่อประเทศไทยที่มีอย่างต่อเนื่อง โดยแนวโน้มปี 2565 คาดว่าจะเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง จากเศรษฐกิจโลกที่ฟื้นตัว ประกอบกับการย้ายฐานการผลิตที่เป็นผลจากสงครามการค้าโดยเฉพาะโครงการลงทุนจากจีนและไต้หวัน อีกทั้งมาตรการเปิดประเทศยังเป็นส่วนเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนต่างชาติ และช่วยให้การเดินทางเข้าประเทศไทยของกลุ่มนักลงทุนสะดวกมากขึ้น

26/10/2564  แนวหน้า (26 ตุลาคม 2564)

ช่องยูทูปของ iCONS