info@icons.co.th 02 810 8892-6 44.200.30.73

บูมฝั่งธนฯ รับเปิดถนน “วงแหวนฯ-สาย 2” ทุ่ม 3 พันล้านขยายโครงข่ายใหม่ถึงนครปฐม

Transportation News / ข่าวหมวดระบบขนส่ง

ปัจจุบัน “กทม.-กรุงเทพมหานคร” กำลังเดินหน้าโครงการก่อสร้างถนนพรานนก-ถนนพุทธมณฑลสาย 4 มีระยะทางพาดยาว 15.2 กม. เชื่อมพื้นที่กรุงเทพฯและ จ.นครปฐม ให้ครบสมบูรณ์ทั้ง 4 ตอน

จากปัจจุบันได้ก่อสร้างและเปิดใช้ไปแล้ว ช่วงที่ 1 จากถนนจรัญสนิทวงศ์-ถนนกาญจนาภิเษก ความยาว 7.13 กม. ซึ่งเปิดใช้งานเมื่อปี 2558 ล่าสุดกำลังจะเปิดใช้ช่วงที่ 2 ถนนกาญจนาภิเษก-ถนนพุทธมณฑลสาย 2 ระยะทาง 1.67 กม. หลังเริ่มตอกเข็มงานก่อสร้างมาตั้งแต่ปี 2561

แหล่งข่าวจาก กทม. เปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า ขณะนี้ กทม.กำลังเร่งรัดบริษัท ประยูรวิศว์ จำกัด ผู้รับเหมาก่อสร้างโครงการต่อเชื่อมถนนกาญจนาภิเษก-ถนนพุทธมณฑลสาย 2 ให้แล้วเสร็จ และเปิดการจราจรตามสัญญาภายในวันที่ 31 พ.ค. 2564 จากเดิมที่จะเร่งเปิดการจรจรให้ได้ในเดือน เม.ย.ที่ผ่านมา แต่ด้วยสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ ทำให้ผู้รับเหมาขาดแคลนแรงงานก่อสร้าง จึงทำให้เปิดไม่ได้ตามที่ตั้งเป้าไว้

“โครงการนี้ใช้งบฯก่อสร้าง 1,135 ล้านบาท เริ่มก่อสร้างตั้งแต่วันที่ 25 ก.ย. 2561 ตามสัญญาเดิมมีกำหนดแล้วเสร็จวันที่ 13 ก.ย. 2563 ที่ผ่านมา และได้ขยายเวลาจนมาถึงเดือน พ.ค.นี้ จะพยายามเร่งให้เสร็จตามกำหนด”

แหล่งข่าวกล่าวอีกว่า รูปแบบโครงการเป็นการก่อสร้างทางยกระดับจากถนนกาญจนาภิเษก-ถนนพุทธมณฑลสาย 2 ขนาด 4-6 ช่องจราจร และทางแยกต่างระดับบริเวณจุดตัดถนนพุทธมณฑลสาย 2 และก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 6 ช่องจราจร พร้อมจุดกลับรถใต้สะพาน ระบบระบายน้ำ ระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง

เมื่อเปิดบริการจะเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรของพื้นที่ฝั่งธนบุรี ช่วยบรรเทาปัญหาการจราจรบริเวณถนนจรัญสนิทวงศ์ ถนนกาญจนาภิเษก ถนนพุทธมณฑลสาย 2 ถนนเพชรเกษม ถนนบรมราชชนนี ถนนสายรองโดยรอบ เชื่อมโยงโครงข่ายถนนระหว่างพื้นที่กรุงเทพฯโซนตะวันออก-ตะวันตกให้สมบูรณ์ สามารถเดินทางสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น และรองรับการขยายตัวของเมืองอีกด้วย

แหล่งข่าวกล่าวอีกว่า นอกจากนี้ กทม.ยังได้งบฯก่อสร้างช่วงที่ 3 ถนนพุทธมณฑลสาย 2-ถนนพุทธมณฑลสาย 3 ระยะทาง 3.4 กม. มีกลุ่มกิจการร่วมค้าเอสซีพี (สามประสิทธิ์และประยูรชัย) เป็นผู้ก่อสร้าง วงเงิน 1,532 ล้านบาท จะใช้เวลาก่อสร้าง 720 วัน หรือประมาณ 2 ปี รูปแบบก่อสร้างเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 8 ช่องจราจร ก่อสร้างสะพานข้ามคลอง ทางแยกต่างระดับบริเวณถนนพุทธมณฑลสาย 3 และส่วนต่อเนื่อง

และขอจัดสรรงบฯปี 2565 วงเงิน 1,300 ล้านบาท เวนคืนและก่อสร้างช่วงที่ 4 ถนนพุทธมณฑลสาย 3-ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ระยะทางประมาณ 3 กม. หากได้รับอนุมัติจะใช้เวลาสร้าง 720 วัน เมื่อแล้วเสร็จจะเป็นโครงข่ายใหม่ที่เชื่อมจากศิริราชในพื้นที่กรุงเทพฯกับ จ.นครปฐมได้อย่างครบสมบูรณ์ เพิ่มทางเลือกการเดินทางให้กับประชาชนได้อีกช่องทางหนึ่ง

7/5/2564  ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ (07 พฤษภาคม 2564)

ช่องยูทูปของ iCONS