info@icons.co.th 02 810 8892-6 44.200.30.73

เร่งซ่อม “ท่าเรือปากเมง” มิ.ย. 64 นี้เสร็จพร้อมรับฤดูการท่องเที่ยว

Transportation News / ข่าวหมวดระบบขนส่ง

อธิบดีกรมเจ้าท่า เร่งซ่อม “ท่าเรือปากเมง” คืบแล้ว 72% มิ.ย. 64 นี้ เสร็จพร้อมรับฤดูการท่องเที่ยว

วันที่ 24 พ.ค. 2564 นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า (จท.) เปิดเผยว่า กรมได้ทำการว่าจ้างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศึกษาออกแบบเพื่อปรับปรุงท่าเรือให้มีความแข็งแรง รูปแบบเหมาะสม สวยงาม

โดยในขั้นตอนการศึกษาออกแบบโครงการได้ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ผู้ประกอบการ หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานเอกชนที่เกี่ยวข้องตามขั้นตอนอย่างครบถ้วน และทำโครงการศึกษาร่วมกับอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม โดยเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จต้องขึ้นทะเบียนเป็นที่ราชพัสดุกับกรมธนารักษ์ และเห็นควรให้อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหมเป็นผู้บริหารจัดการท่าเรือเช่นเดิม

เผยเหตุต้องซ่อม

“ปัญหาที่เกิดขึ้นของท่าเรือปากเมง จ.ตรัง คือ ขนาดท่าเรือไม่เพียงพอกับความต้องการของผู้มาใช้บริการ สะพานท่าเรือค่อนข้างแคบ ไม่มีอาคารพักคอยผู้โดยสาร ความลึกร่องน้ำไม่เพียงพอและมีสภาพค่อนข้างตื้นเขิน ท่าเรือยังไม่ได้มาตรฐานความปลอดภัย เช่น บันไดขึ้น–ลงเรือ หลักผูกเรือและยางกันชนเรือ โครงสร้างท่าเรือชำรุดทรุดโทรม ระบบสาธารณูปโภค ได้แก่ ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง โดยเฉพาะหน้าท่าและสะพานท่าเรือ ระบบน้ำประปาระบบขนถ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง และระบบขนย้ายสินค้า ไม่มีพื้นที่จอดเรือ ทำให้เกิดความแออัดของการจราจรทางบกช่วงเทศกาล”

กรมเจ้าท่า โดยกองวิศวกรรม จึงได้มีโครงการศึกษาวางแผนและสำรวจออกแบบท่าเทียบเรือฯ ให้มีฟังก์ชันการใช้งานสมบูรณ์ครบถ้วน พื้นที่ท่าเรือฯ สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้อย่างสะดวกและปลอดภัย โครงสร้างมีความมั่นคง แข็งแรง พื้นที่ด้านหน้าท่าสามารถรองรับเรือเข้าเทียบท่าได้อย่างปลอดภัย พื้นที่ด้านหลังท่ามีพื้นที่การใช้สอยครบถ้วนตามความต้องการของนักท่องเที่ยว

คืบแล้ว 72% เสร็จ มิ.ย. 64

ทั้งนี้ โครงการปรับปรุงท่าเรือปากเมง จังหวัดตรัง ณ ปัจจุบัน มีความคืบหน้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ได้ 72.99% ภายหลังปรับปรุงก่อสร้างแล้วเสร็จ จะมีการใช้งานที่สมบูรณ์ครบถ้วน โดยมีพื้นที่ท่าเรือฯ ที่พร้อมรองรับนักท่องเที่ยวได้อย่างสะดวกและปลอดภัย พื้นที่ด้านหลังท่ามีพื้นที่การใช้สอยที่สามารถอำนวยความสะดวก สอดรับกับความต้องการของนักท่องเที่ยวอย่างครบครัน โดยคาดว่าการก่อสร้างจะแล้วเสร็จภายในเดือน มิถุนายน 2564 นี้ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กับจังหวัดตรังและยังเป็นท่าเรือที่เชื่อมโยงการท่องเที่ยวทะเลฝั่งอันดามัน สร้างรายได้ให้กับท้องถิ่นและประเทศอย่างมหาศาล พร้อมรองรับการขยายตัวที่เพิ่มขึ้นของประชาชนในท้องถิ่นให้เข้าถึงระบบขนส่งอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม รองรับการเชื่อมโยงในอนาคต ด้วยการลงเครื่องบิน ต่อรถ ลงเรือ ไปท่องเที่ยวตามหมู่เกาะต่าง ๆ ในจังหวัดตรัง เกิดเป็นเส้นทางการเดินเรือ “วงแหวนอันดามัน” ในอนาคตได้

24/5/2564  ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ (24 พฤษภาคม 2564)

ช่องยูทูปของ iCONS