info@icons.co.th 02 810 8892-6 3.215.77.12

ทางหลวงชนบทผุดถนนสายแยก ทล.หมายเลข 4 เสริมแกร่ง “ไทยแลนด์ริเวียร่า”

Transportation News / ข่าวหมวดระบบขนส่ง

“กรมทางหลวงชนบท” ผุดถนนสายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 เสริมแกร่ง “ไทยแลนด์ริเวียร่า” คาดเสร็จปี 64 นี้

วันที่ 11 สิงหาคม 2564 นายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) กล่าวว่า ทช.มีแผนที่จะยกระดับและเพิ่มศักยภาพของโครงข่ายสายทางในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ให้เป็นเส้นทางท่องเที่ยวระดับสากล เพื่อพัฒนาให้เป็นเส้นทางท่องเที่ยวเลียบชายฝั่งทะเลภาคใต้ (Thailand Riviera) ด้านตะวันตก ตามแนวเทือกเขาตะนาวศรี เป็นการยกระดับถนนให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น สนับสนุนให้เกิดการขยายตัวด้านการท่องเที่ยว การค้าชายแดน (ด่านสิงขร) การลงทุนในพื้นที่ นำไปสู่การสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับประชาชนอย่างยั่งยืน

ทช.จึงได้ดำเนินการก่อสร้างถนนและยกระดับชั้นทาง ถนนสายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4-บ้านหินเทิน อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยการก่อสร้างเป็นผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 7 เมตร พร้อมขยายไหล่ทาง กว้าง 2.5 เมตร ขนาด 2 ช่องจราจร มีจุดเริ่มต้นโครงการจาก กม.ที่ 4+800 ถึง กม.ที่ 9+800 รวมระยะทาง 5 กิโลเมตร ซึ่งปัจจุบันการก่อสร้างมีความก้าวหน้าไปแล้วกว่าร้อยละ 29 ขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้างชั้นพื้นทาง คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2564 นี้

เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ นอกจากจะช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจการค้า การขนส่ง การท่องเที่ยวของจังหวัดและพื้นที่ใกล้เคียงแล้ว ยังสามารถใช้เป็นเส้นทางเลี่ยงจากถนนเพชรเกษม (ทล.4) ในช่วงเทศกาลได้อีกทางหนึ่งด้วย

11/8/2564  ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ (11 สิงหาคม 2564)

แนะนำคู่ค้า