info@icons.co.th 02 810 8892-6 3.80.3.192

กรมทางหลวงทุ่ม 900 ล้านต่อขยาย ทล.3 ช่วงสุดท้าย 23 กม. ปิดจ็อบ พ.ย.นี้

Infrastructure News / ข่าวหมวดงานสาธารณูปโภค

“กรมทางหลวง” เร่งงานต่อขยาย ทล.3 ถึงบ้านคลองจาก 23 กม. เทอีก 900 ล้านสานต่อให้จบ คาดเสร็จ พ.ย.นี้ หวังบูมเขตเศรษฐกิจตราดเชื่อมการค้า “กัมพูชา”

วันที่ 16 สิงหาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ฝ่ายประชาสัมพันธ์กรมทางหลวง (ทล.) เปิดเผยว่า ตามที่นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้มอบนโยบายการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงและมาตรฐานความปลอดภัยในเส้นทาง พร้อมให้เร่งดำเนินโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท) สายตราด-หาดเล็ก ที่ยังอยู่ระหว่างการก่อสร้างให้เสร็จสมบูรณ์ตลอดเส้นทาง

เพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตราด สนับสนุนเขตเศรษฐกิจชายแดน (Special Economic Zone : SEZ) รองรับการขยายตัวของเมืองและแก้ไขปัญหาการจราจร เนื่องจากจังหวัดตราดได้รับการจัดตั้งให้พัฒนาเป็นหนึ่งในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในระยะแรก โดยตั้งเป้าเป็นศูนย์กลางการค้าการขนส่งต่อเนื่องระหว่างประเทศและเป็นศูนย์กลางการบริการด้านการท่องเที่ยวระดับภูมิภาค อีกทั้งยังเป็นประตูการค้าชายแดน มีด่านการค้าบ้านหาดเล็ก ซึ่งมีศักยภาพในการเป็นศูนย์กระจายสินค้า สามารถเชื่อมโยงกับเขตเศรษฐกิจพิเศษเกาะกง ราชอาณาจักรกัมพูชา

โดยที่ผ่านมากรมทางหลวงได้ขยายเส้นทางดังกล่าวเป็น 4 ช่องจราจรแล้วเสร็จระยะทางรวม 65.550 กม. ซึ่งขณะนี้คงเหลือช่วงสุดท้าย ตอนทางแยกเข้า ต.ไม้รูด-บ.คลองจาก ระยะทางประมาณ 23.450 กิโลเมตร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมจึงผลักดันให้แล้วเสร็จภายในปี 2564 ซึ่งหากโครงการแล้วเสร็จจะเสริมสร้างโครงข่ายทางหลวงให้สมบูรณ์ตลอดเส้นทาง 89 กม.

กรมทางหลวงรับมอบนโยบายดังกล่าว โดยสำนักก่อสร้างทางที่ 2 เร่งดำเนินโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท) สายตราด-หาดเล็ก ตอนทางแยกเข้า ต.ไม้รูด-บ.คลองจาก จุดเริ่มต้นโครงการ กม.454+390 (กม.เก่า กม.55+300)-กม.477+840 (กม.เก่า กม.78+750) ระยะทางประมาณ 23.450 กม. ซึ่งผ่านพื้นที่อำเภอเมืองตราด และอำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด ก่อสร้างเป็นมาตรฐานทางชั้นพิเศษ 4 ช่องจราจร ผิวทาง Asphalt Concrete Surface กว้างช่องละ 3.50 เมตร ไหล่ทางด้านนอกกว้าง 2.50 เมตร รวมงานก่อสร้างสะพานคอนกรีตอีก 7 แห่ง และก่อสร้างศาลาทางหลวงในบริเวณสองข้างทางเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนจำนวน 11 แห่ง พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างตลอดเส้นทาง งบประมาณ 985,471,490 บาท ปัจจุบันการก่อสร้างคืบหน้าประมาณ 85% คาดว่าจะก่อสร้างจะแล้วเสร็จประมาณเดือนพฤศจิกายน 2564 นี้

ทั้งนี้ เมื่อโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จจะเป็นเส้นทางที่มีความสำคัญด้านการสัญจรของประชาชนในพื้นที่ ส่งเสริมการขนส่งสินค้า การท่องเที่ยว และเป็นเส้นทางที่เชื่อมต่อการเดินทางระหว่างประเทศไทยกับราชอาณาจักรกัมพูชา ที่มีอัตราการเพิ่มของปริมาณรถสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และสังคมของจังหวัดตราด รวมถึงช่วยสนับสนุนโครงการพัฒนาระเบียบเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ของประเทศไทยอีกด้วย

16/8/2564  ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ (16 สิงหาคม 2564)

แนะนำคู่ค้า