info@icons.co.th 02 810 8892-6 52.23.219.12

ทุ่ม 796 ล้าน ขยายถนน 4 เลน สายทล.202-ร้อยเอ็ด บูมขนส่งแดนอีสาน

Infrastructure News / ข่าวหมวดงานสาธารณูปโภค

ทล.เดินหน้าขยายถนน 4 ช่องจราจร สายทล.202 ตอน บ.เมืองเตา - อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด 796 ล้านบาท หวังเสริมศักยภาพด้านคมนาคมขนส่งโลจิสติกส์ภาคอีสาน

นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง เปิดเผยว่า ทล. โดย สำนักก่อสร้างทางที่ 2 ดำเนินการก่อสร้างขยายทางหลวงหมายเลข 202 สาย อ.พยัคฆภูมิพิสัย – อ. เกษตรวิสัย ตอน บ.เมืองเตา – อ. เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด ระยะทาง 15.6 กิโลเมตร จำนวน 4 ช่องจราจรแล้วเสร็จ งบประมาณ 796,296,000 บาท เนื่องจากถนนเส้นทางดังกล่าวมีผู้ใช้เส้นทางสายนี้เป็นจำนวนมากและมีปริมาณการจราจรที่หนาแน่นเพิ่มขึ้นทุกๆ ปี ทำให้เกิดปัญหาจราจรติดขัดเพราะมีช่องจราจรขนาด 2 ช่องจราจรเท่านั้น

สำหรับทางหลวงหมายเลข 202 เป็นทางหลวงสายสำคัญในการเดินทางของภาคอิสาน ทางหลวงสายนี้มีจุดเริ่มต้นที่ แยกทางหลวงหมายเลข 201 บริเวณสี่แยกโรงต้ม อ.เมือง จ.ชัยภูมิ ผ่านพื้นที่ จ.นครราชสีมา จ.บุรีรัมย์ จ.มหาสารคาม จ.ร้อยเอ็ด จ.ยโสธร จ.อำนาจเจริญ สิ้นสุดที่ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี ระยะทางรวมทั้งหมด 387 กิโลเมตร ปัจจุบันได้ก่อสร้างแล้วเสร็จบางส่วนในพื้นที่ จ.ร้อยเอ็ด ระยะทาง 15.6 กิโลเมตร ระหว่าง กม.162+000 – กม.164+024 , กม.165+411 – กม.167+300 และ กม.172+000 – กม.183+772 โดยก่อสร้างเป็นมาตรฐานทางชั้นพิเศษ 4 ช่องจราจร (ไป-กลับ) ผิวทางและไหล่ทางเป็นแอสฟัลต์คอนกรีต ผิวจราจรกว้างช่องละ 3.50 เมตร ไหล่ทางด้านในกว้าง 1.50 เมตร ส่วนไหล่ทางด้านนอกกว้าง 2.50 เมตร พร้อมปรับปรุงเกาะกลาง มีการก่อสร้างสะพานเพื่อให้รถขนาดเล็กสามารถลอดกลับใต้สะพานได้ จำนวน 2 แห่ง และก่อสร้างสะพานข้ามคลอง จำนวน 5 แห่ง พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบนทางหลวง

ขณะเดียวกัน ทล.เล็งเห็นความสำคัญจึงได้ปรับปรุงขยายทางหลวงสายดังกล่าวในส่วนที่เหลือ ขณะนี้มีส่วนที่อยู่ในขั้นตอนการออกแบบรายละเอียดและเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณเป็นระยะทาง 81 กิโลเมตร และอยู่ระหว่างดำเนินโครงการก่อสร้างอีกระยะทาง 135.4 กิโลเมตร ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกรมฯ 380 กิโลเมตร ที่ผ่านมากรมได้ก่อสร้างขยายเป็น 4 ช่องจราจรแล้วเสร็จ 148 กิโลเมตร

อย่างไรก็ตามเมื่อโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ จะเชื่อมโยงระบบโลจิสติกส์ระหว่างจังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดยโสธร จังหวัดอำนาจเจริญ และจังหวัดอุบลราชธานี บรรเทาปัญหาการจราจรติดขัด เพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายการคมนาคมขนส่งให้มีความสะดวกรวดเร็วและความปลอดภัย สามารถรองรับปริมาณจราจรที่เพิ่มขึ้นในอนาคต ช่วยลดอุบัติเหตุในการเดินทางบนถนน ยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนในพื้นที่และพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ

13/9/2564  ฐานเศรษฐกิจ (13 กันยายน 2564)

แนะนำคู่ค้า