เสร็จเกือบ 100% มอเตอร์เวย์ ”พัทยา-มาบตาพุด” เปิดใช้ ก.ค. ปีหน้า

Infrastructure News / ข่าวหมวดงานสาธารณูปโภค

นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง เปิดเผยว่า มอเตอร์เวย์สายพัทยา-มาบตาพุด ระยะทาง 32 กม. วงเงินก่อสร้าง 14, 200 ล้านบาท ปัจจุบันงานก่อสร้างแบ่งเป็น 13 ตอน มีความคืบหน้าเสร็จเกือบ 100% ปัจจุบันอยู่ระหว่างก่อสร้างงานระบบเก็บเงินค่าผ่านทาง คาดว่าจะสามารถเปิดใช้งานได้ในเดือนก.ค. 2563

“ส่วนค่าผ่านทางหากวิ่งจากกรุงเทพฯ-มาบตาพุด จะเก็บที่130บาท ด่านสุดท้าย คือด่านอู่ตะเภา ถ้าเลี้ยวซ้ายก็ไปมาบตาพุด ถ้าเลี้ยวขวาก็ไปสนามบินอู่ตะเภา “

เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จจะเป็นเส้นทางที่สามารถเชื่อมต่อการคมนาคมขนส่ง ระหว่างภาคกลางกับภาคตะวันออกได้อย่างสมบูรณ์ นับเป็นเส้นทางสายหลักที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก ซึ่งจะช่วยส่งเสริมทั้งในภาคธุรกิจการค้าและการท่องเที่ยว ด้วยแนวเส้นทางที่สามารถรองรับการเดินทางและการขนส่งสินค้าในภาคตะวันออกไปยังทั่วทุกภูมิภาค เชื่อมโยงกับท่าเรือแหลมฉบังและนิคมอุตสาหกรรมต่าง ๆ

รวมถึงการขนส่งทางรถไฟ และการขนส่งทางอากาศที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และท่าอากาศยานอู่ตะเภา เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายโลจิสติกส์ของประเทศ เพื่อพัฒนาไปสู่การเป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งของภูมิภาคอาเซียน

สำหรับมอเตอร์เวย์ สายพัทยา-มาบตาพุด เป็นการก่อสร้างเส้นทางสายใหม่ ผ่านพื้นที่ 2 จังหวัด มีจุดเริ่มต้นที่ กม. 2+300 เชื่อมกับทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ผ่านอำเภอบางละมุง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี สิ้นสุดที่เทศบาลเมืองมาบตาพุด จังหวัดระยอง บริเวณ กม. 34+400 ระยะทางรวม 32 กม ใช้งบประมาณจากกองทุนเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางของมอเตอร์เวย์ก่อสร้าง

4/6/2562  ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ (4 มิถุนายน 2562)

พื้นที่โฆษณา