เวนคืน กราวรูด 100 ไร่ บ้าน 222 หลัง เจาะอุโมงค์ กะทู้-ป่าตอง

Infrastructure News / ข่าวหมวดงานสาธารณูปโภค

กทพ.ขีดแนวเวนคืน 100 ไร่ 193 แปลง 222 หลังคาเรือน ลุย 8 เลน ทางยกระดับ-อุโมงค์กะทู้-ป่าตอง 3.98 กม. รับอสังหาฯ-ท่องเที่ยว ห้างยักษ์ ภูเก็ตโต ราคาที่ดินขยับปี 2563 ไร่ละ 350 ล้านบาทจากการเรียกร้อง ให้มีการก่อสร้างอุโมงค์ทางลอดกะทู้-ป่าตอง ของคนในพื้นที่ เพื่อลดอุบัติเหตุกระตุ้นการท่องเที่ยว แต่โครงการมีความล่าช้า เนื่องจากเป็นโครงการแรกต้องเจาะอุโมงค์ผ่านป่าสงวนเทือกเขานาคเกิด เมื่อผ่านขั้นตอนอีไอเอและได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) จึงเปิดรับฟังความเห็น ร่าง พระราชกฤษฎีกา (พ.ร.ฎ.) กำหนดเขตที่ดินบริเวณที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลป่าตอง และตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. ... เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม-14 มิถุนายน 2562 จากความจำเป็นต้องก่อสร้างทางพิเศษสายกะทู้ -ป่าตอง เพื่อลดอุบัติเหตุ อำนวยความสะดวกการจราจรและขนส่งอันเป็นกิจการสาธารณูปโภค ดังนั้นสมควร กำหนดเขตที่ดินบริเวณดังกล่าว เพื่อให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายเข้าไปสำรวจ จึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้ โดยเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนตามพระราชกฤษฎีกานี้ อยู่ในท้องที่ตำบลป่าตอง และตำบลกะทู้ จังหวัดภูเก็ต มีส่วนแคบที่สุด 200 เมตร และส่วนกว้างที่สุด 730 เมตร ทางพิเศษ สายกะทู้-ป่าตอง จังหวัดภูเก็ต 14,177 ล้านบาทขณะพื้นที่ที่ถูกเวนคืน แหล่งข่าวจากกทพ. ระบุว่า มีจำนวนกว่า 100 ไร่ แยกเป็นที่ดิน 193 แปลง สิ่งปลูกสร้าง 222 หลังคาเรือน โดยฝั่งป่าตองกระทบมากที่สุด สำหรับค่าจัดกรรมสิทธิ์ วงเงิน 5,686 ล้านบาท ชดเชยให้กับแปลงที่ดิน 4,693 ล้านบาท สิ่งปลูกสร้าง 992 ล้านบาท คาดว่าจะเสนอครม.เห็นชอบในปี 2563

ทั้งนี้ยอมรับว่า ราคาที่ดินขยับขึ้นเท่าตัวโดยเฉพาะป่าตอง เช่นเดียวกับนายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง นางสาวเฉลิมลักษณ์ เก็บทรัพย์ ออกมาระบุว่า ต้องเร่งดำเนินโครง การเนื่องจากปัจจุบันราคาที่ดินป่าตอง ขยับไปที่ 300 ล้านบาทต่อไร่ จากปีที่ผ่านมา 200 ล้านบาทต่อไร่ด้านคนพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ ต่างไม่เห็นด้วยต่อแผนก่อสร้างอุโมงค์ ภายหลัง กทพ. เปิดรับฟังความคิดเห็นเดินหน้าโครงการ ?นายบุญ ยงสกุล นายกสมาคมอสังหา ริมทรัพย์ภูเก็ตสะท้อนว่าคนที่ถูกกระทบต่างอยู่อาศัยทำกินมานาน จึงเป็นธรรมดา ที่จะไม่เห็นด้วย แม้ว่าโครงการนี้จะยังไม่เกิดแต่การพัฒนาของภาคเอกชนยังเดินหน้าต่อเนื่อง เช่น สวนนํ้าวานา นาวา ของบริษัท พราว เรียล เอสเตท จำกัด กลุ่มเซ็นทรัล เตรียมลงทุนห้างใหม่ คอนโดมิเนียมของค่ายแสนสิริ โครงการโบ้ท อเวนิว ฯลฯ แต่การใช้ชีวิตการเดินทางยังคงปกติ ขณะราคาที่ดิน ขยับต่อเนื่อง สำหรับอุโมงค์หากก่อสร้างราคาที่ดินฝั่งกะทู้จะขยับ จาก 40 ล้านบาทเป็น 60 ล้านบาท ส่วนป่าตองราคาไม่ขยับสูงไปกว่านี้ เนื่องจากชนเพดานปี 2563 หากราคาประเมินประกาศใช้น่าจะอยู่ที่ 350 ล้านบาทต่อไร่ จากปัจจุบันไร่ละ 300 ล้านบาท

“ฐานเศรษฐกิจ” สำรวจพบว่า ในพื้นที่อำเภอกะทู้ ใจกลางเมืองภูเก็ต มีการลงทุนในโครงการใหม่ๆ ของบริษัทพราว เรียล เอสเตท จำกัด ซึ่งมีแผนการพัฒนาสวนนํ้าวานา นาวา มีสเกลใหญ่กว่าสวนนํ้าวานา นาวา ที่หัวหินมาก ทั้งยังจะสร้างโรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ ซึ่งจะเป็นโรงแรมระดับ 3 ดาว ขนาด 200-300 ห้องที่อยู่ภายในสวนนํ้าด้วย มูลค่าการลงทุนราว 3,500 ล้านบาท ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการสรุปดีไซน์ในการออกแบบโครงการขั้นสุดท้าย และเตรียมการเรื่องของการทำศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม EIA ซึ่งการก่อสร้างคงต้องใช้เวลาพอสมควร เพราะเป็นโครงการขนาดใหญ่อีกทั้งในพื้นที่ติดกันทางเดอะมอลล์ กรุ๊ป มีแผนลงทุน ในโครงการ “บลูเพิร์ล” เป็นคอม เพล็กซ์ขนาดใหญ่ที่ผสมผสานศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า คอนเวนชันและเอ็กซิบชัน เซ็นเตอร์ขนาดกว่า 1 หมื่นตารางเมตร มูลค่าการลงทุนราว 2 หมื่นล้านบาท ขณะนี้อยู่ระหว่างการออกแบบดีไซน์ที่เหมาะสม โดดเด่น แตกต่างจากคู่แข่ง เนื่องจากปัจจุบันมีกลุ่มค้าปลีกเข้าไปลงทุนจำนวนมาก รวมทั้งต้องสรรหา จัดวางร้านค้าแบรนด์เนมให้ลงตัวด้วย โดยเป็นโปรเจ็กต์การลงทุนตามแผน 5 ปี ต่อจากการลงทุนโครงการแบงค็อก มอลล์

7/6/2562  ฐานเศรษฐกิจ (7 มิถุนายน 2562)

พื้นที่โฆษณา