ปูพรม3แสนล. ขยาย4เลน ลุยมอเตอร์เวย์

Infrastructure News / ข่าวหมวดงานสาธารณูปโภค

กรมทางหลวงทุ่มงบกว่า 3 แสนล้าน ชงรัฐบาลใหม่ ประมูล-สร้างเอง เอกชน ร่วมทุน (พีพีพี) มอเตอร์เวย์-ทางยกระดับ-ขยาย 4 เลนทั่วไทยดีเดย์ เริ่มครึ่งหลังปี 62นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง(ทล.) เปิดเผย “ฐานเศรษฐกิจ” ว่าอยู่ระหว่างการเตรียมข้อมูลอัพเดตโครงการต่างๆของกรมทางหลวงเพื่อนำเสนอรัฐบาลชุดใหม่พิจารณารวมวงเงินทั้งสิ้นกว่า 3 แสนล้านบาท มีทั้งทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง(มอเตอร์เวย์) ทางยกระดับบนถนนพระราม 2 (ธนบุรี-ปากท่อ) ทางยกระดับบรมราชชนนี ทางยกระดับรังสิต-บางปะอิน ซึ่งมีแนวโน้มว่าโครงการขนาดใหญ่เหล่านี้รัฐบาลจะเปิดให้เอกชนร่วมลงทุน (พีพีพี) ในส่วนการขยายถนนให้เป็น 4 เลนนั้นทล.จะดำเนินการเอง โดยอยู่ระหว่างเสนอสำนักงบประมาณเห็นชอบกรอบวงเงินลงทุนของปี 2563

สำหรับโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างคือการขยายถนนพระราม 2 เพื่อให้พร้อมรองรับการก่อสร้างทางยกระดับบนถนนพระราม 2 ต่อไปถึงวังมะนาว แบ่งเป็น 3 เฟส ได้แก่ เฟส 1 ช่วงบางขุนเทียน-มหาชัย ระยะทาง 10 กม.ซึ่งกำลังดำเนินงานก่อสร้างทั้ง 3 ตอน และเฟส 2 ช่วงมหาชัย-บ้านแพ้ว ระยะทาง 15 กม. โดยงบประมาณดังกล่าวของช่วงนี้ แบ่งเป็น ค่าก่อสร้าง(ดูในอินโฟประกอบ) ค่าดำเนินงานและบำรุงรักษาตลอดอายุสัมปทาน 1.61 หมื่นล้านบาท ค่าก่อสร้างด่านงานระบบ 1.26 พันล้านบาท ค่าเวนคืนที่ดิน 640 ล้านบาท และอื่นๆ 670 ล้านบาท และเฟส 3 เกี่ยวกับงานด้านระบบต่างๆ ทั้งนี้มติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เห็นชอบต่อรายงานการประเมินผลกระทบสิ่ง แวดล้อม (EIA) ช่วงนี้ไปเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา

สำหรับรูปแบบที่คาดว่าจะนำมาใช้ดำเนินโครงการ คือ การร่วมทุนแบบ PPP Net Cost โดยฝ่ายรัฐจะลงทุนงานก่อสร้างเฟสแรก 1.05 หมื่นล้านบาท ขณะที่เอกชนลงทุนงานก่อสร้างเฟส 2 และงานบริหารรวมถึงบำรุงรักษาตลอดเส้นทางเฟส 1-2 รวมมูลค่า 3.16 หมื่นล้านบาท โดยเอกชนต้องลงทุนเองทั้งหมด พร้อมงานบริหารและรับความเสี่ยงพร้อมแบ่งรายได้ให้รัฐตามสัดส่วนที่ตกลงกัน บนอายุสัมปทาน 33 ปี(งานบริหาร 30 ปีก่อสร้าง 3 ปี) เริ่มสร้างปี 2563-2565

โครงการต่อมา ได้แก่ มอเตอร์เวย์ สายนครปฐม-ชะอํา รัฐลงทุนค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน และร่วมลงทุนในกรอบวงเงินไม่เกินค่างานโยธา 55,805 ล้านบาท เอกชนลงทุนงานโยธา ค่าก่อสร้างงานระบบ และค่าจ้างที่ปรึกษาโครงการ ตลอดจนบริหารงานและบำรุงรักษา (O&M) ระยะเวลาโครงการ 30 ปีล่าสุดเรื่องได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ PPP ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.)เช่นเดียวกับสายหาดใหญ่-ชายแดนไทย-มาเลเซีย ระยะทาง 62.60 กม. ซึ่งจะส่งเสริมโลจิสติกส์ ประตูการค้าชายแดน นอกจากนั้นยังมีโครงการทางยกระดับอุตราภิมุข ช่วงรังสิต-บางปะอิน เตรียมเสนอขออนุมัติโครงการต่อเนื่องในปี 2563

18/6/2562  ฐานเศรษฐกิจ (18 มิถุนายน 2562)

พื้นที่โฆษณา