กทม.ปรับภูมิทัศน์เมืองชั้นในฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชน-พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว “ถนนราชดำเนินกลาง”

Infrastructure News / ข่าวหมวดงานสาธารณูปโภค

วันที่ 8 ส.ค.62 เวลา 08.30 น. นายศักดิ์ชัย บุญมา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่สำรวจคลองหลอดวัดราชนัดดาและคลองหลอดวัดราชบพิธ เพื่อดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์เมือง

โดยเริ่มเดินสำรวจตั้งแต่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ผ่านถนนดินสอ ถนนราชดำเนินกลาง เลี้ยวเข้าคลองหลอดวัดราชนัดดา ออกด้านข้างโรงแรมรัตนโกสินทร์ คลองคูเมืองเดิม คลองหลอดวัดราชบพิธ กลับมายังศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

นายศักดิ์ชัยเปิดเผยว่า กรม.พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ลงพื้นที่สำรวจคลองหลอดวัดราชนัดดาและคลองหลอดวัดราชบพิธ เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการปรับปรุงภูมิทัศน์เมือง ซึ่งคลองหลอดทั้ง 2 แห่ง เป็นคลองที่เชื่อมต่อคลองรอบกรุงและคลองผดุงกรุงเกษม

จากการลงพื้นที่พบว่าบริเวณคลองหลอดวัดราชนัดดา มีสิ่งปลูกสร้างบางส่วนรุกล้ำเข้ามาในคลอง รวมทั้งมีการก่อสร้างอาคารกั้นและปลูกต้นไม้บนทางเดินริมคลอง ซึ่งกีดขวางทางเท้าทำให้ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทาง

อีกทั้งมีสะพานข้ามคลองที่ก่อสร้างขึ้นใหม่ กีดขวางการไหลเวียนของน้ำ ส่วนสภาพน้ำในคลองหลอดวัดราชนัดดา ถือว่าอยู่ในสภาพดี สำหรับคลองหลอดวัดราชบพิธ สภาพน้ำในคลองค่อนข้างดำ ที่ผ่านมาได้มีการติดตั้งเครื่องเพิ่มอากาศในคลอง

ทั้งนี้การปรับปรุงภูมิทัศน์คลองคูเมืองเดิมหรือคลองหลอด ได้มีคณะกรรมการแผนแม่บทและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมในการออกแบบ ขณะนี้มีความคืบหน้าแล้ว 90% คาดว่าอีกประมาณ 1 เดือนการออกแบบจะแล้วเสร็จ

อย่างไรก็ตามคลองหลอดวัดราชนัดดาและคลองหลอดวัดราชบพิธ เป็นคลองประวัติศาสตร์ที่เชื่อมต่อกับคลองรอบกรุงและคลองผดุงกรุงเกษม การปรับปรุงภูมิทัศน์จะดำเนินการปรับปรุงทั้งหมด ทั้งในส่วนบนบกและในน้ำ ที่ผ่านมาการจัดระเบียบได้ให้ความสำคัญกับความเป็นระเบียบเรียบร้อยของทางเท้าและการรักษาความสะอาด

แต่การปรับปรุงภูมิทัศน์ในครั้งนี้จะให้ความสำคัญในการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประชาชนในชุมชน โดยจะเน้นพื้นที่หลักชั้นในบริเวณถนนราชดำเนินกลาง ซึ่งจะเห็นได้ว่าถนนราชดำเนินกลางในฝั่งซ้ายคือย่านบางลำพู จะมีความเจริญรุ่งเรืองแบบสังคมยุคใหม่

ส่วนในฝั่งขวาคือย่านสามแพร่ง จะมีความเป็นโบราณอันทรงคุณค่าแก่การอนุรักษ์ สามารถพัฒนาเป็นถนนคนเดินเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของกรุงเทพมหานครต่อไป

8/8/2562  ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ (8 สิงหาคม2562)

พื้นที่โฆษณา