เปิดพิมพ์เขียวย้าย”มหาดไทย” ผุดศูนย์ราชการใหม่ 2.26 แสนตร.ม.

Building News / ข่าวหมวดอาคารทั่วไป

เปิดพิมพ์เขียวกระทรวงมหาดไทยใหม่ย่านคลองสาน 6.6 พันล้าน เนรมิตที่ริมน้ำ 18 ไร่ ผุดศูนย์ราชการ 2.26 แสน ตร.ม. 6 ตึก ที่จอดรถใต้ดิน 3 ชั้นพร้อมท่าเรือ ที่พักข้าราชการ ตจว.สร้าง 3 ปีเริ่มปีหน้า คมนาคมทุ่ม 3.7 พันล้าน ย้ายไปบางซื่อ

แหล่งข่าวจากกระทรวงมหาดไทยเปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า กระทรวงมหาดไทยอยู่ระหว่างรออนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณประจำปี 2563 สำหรับใช้ก่อสร้างกระทรวงมหาดไทยแห่งใหม่ รองรับการย้ายส่วนราชการออกจากพื้นที่เดิมบริเวณริมคลองหลอด ติดวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร ได้แก่ สำนักงานปลัดกระทรวง กรมการปกครอง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมการพัฒนาชุมชน และกรมที่ดิน ตามแผนจะก่อสร้างเป็นศูนย์ราชการแห่งใหม่ ส่วนบริเวณกระทรวงเดิมริมคลองหลอดจะปรับปรุงพัฒนาเพื่อการท่องเที่ยว

อาคารที่ทำการกระทรวงมหาดไทยแห่งใหม่จะสร้างบนที่ราชพัสดุของกรมธนารักษ์ แปลงหมายเลขทะเบียน กท.1989 แบ่งเป็นพื้นที่แปลงใหญ่ติดริมแม่น้ำเจ้าพระยา ขนาดเนื้อที่ 18 ไร่เศษ และแปลงเล็กฝั่งตรงข้าม ขนาดเนื้อที่ 3 งาน ที่ตั้งที่ดินอยู่ริมถนนเจริญนคร แขวงบางลำพูล่าง เขตคลองสาน เป็นที่ราชพัสดุแปลงสุดท้ายในย่านนี้ ด้านทิศเหนือจดที่ดินเอกชน ทิศใต้จดที่ดินธรณีสงฆ์วัดเศวตฉัตร ทิศตะวันออกจดแม่น้ำเจ้าพระยา และทิศตะวันตกจดที่ดินเอกชน สภาพพื้นที่เป็นที่ลุ่มมีถนนเข้า-ออก โดยถนนเจริญนครที่ตัดผ่านที่ดินที่ราชพัสดุแปลงนี้ ขนาดความกว้างถนน 30 เมตร

ไฟเขียวงบฯก่อสร้าง 6.6 พัน ล.

ปัจจุบันราคาประเมินที่ดินอยู่ที่ 110,000 บาท/ตร.ว. ในผังเมืองกำหนดการใช้ประโยชน์เป็นพื้นที่สีน้ำตาล (ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก) สามารถสร้างอาคารสำนักงานพื้นที่เกิน 5,000 ตร.ม. แต่ไม่เกิน 10,000 ตร.ม.ได้ และสามารถก่อสร้างอาคารในอัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดิน หรือ FAR 6 : 1 ปัจจุบันกรมโยธาธิการและผังเมืองอยู่ระหว่างออกแบบรายละเอียดอาคารทั้งหมด

“เดิมกระทรวงยื่นขอจัดสรรงบฯไป 3,735 ล้านบาท ตอนนั้นคิดบนพื้นฐานโครงการจะสร้างบนที่ดินของกรมชลประทาน เนื้อที่ประมาณ 100 ไร่ แต่เมื่อได้ที่ราชพัสดุของกรมธนารักษ์ ก็ต้องออกแบบและประเมินค่าก่อสร้างใหม่ ด้วยข้อจำกัดของที่ดินเป็นแปลงเล็ก จะต้องสร้างเป็นตึกสูงหลายตึก งบประมาณก่อสร้างจึงเพิ่มขึ้น เบื้องต้นยื่นเสนอกรอบวงเงินไปประมาณ 6,600 ล้านบาท เป็นงบประมาณผูกพัน 3 ปี ตั้งแต่ 2563-2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างรอทางสำนักงบประมาณอนุมัติ แต่คาดว่าได้รับงบประมาณแน่นอน เพราะได้ตกลงใช้ที่ดินกับกรมธนารักษ์ไว้เรียบร้อยแล้ว”

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันที่ 6 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติในหลักการการยื่นคำขอตั้งงบฯ รายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปี โครงการก่อสร้างศูนย์ราชการกระทรวงมหาดไทย 6,651 ล้านบาท และให้กระทรวงมหาดไทยเสนอสำนักงบประมาณพิจารณาตามขั้นตอนต่อไป

เนรมิต 6 ตึกสูง 6.6 พันล้าน

ขณะที่นายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า ขณะนี้ได้ออกแบบเบื้องต้นศูนย์ราชการกระทรวงมหาดไทยเสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างออกแบบรายละเอียดอีก 3 เดือนจะแล้วเสร็จ จากนั้นจะนำแบบโครงการเสนอให้กระทรวงมหาดไทยพิจารณา จะใช้เวลาก่อสร้าง 3 ปี

“ด้วยที่ดินมีจำกัดประมาณ 18 ไร่ จะออกแบบให้ใช้พื้นที่ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด เป็นอาคารขนาดใหญ่พิเศษ มีชั้นใต้ดิน 3 ชั้น อาคารสำนักงานของกรมต่าง ๆ เป็นอาคารสูง จำนวน 6 อาคาร มีทางเชื่อมต่อกันบริเวณชั้น 1-5 ต่อเนื่องไปถึงพื้นที่เปิดโล่งริมน้ำ ด้านทิศเหนือเป็นห้องอาหารและห้องประชุมอเนกประสงค์ ด้านทิศใต้เป็นลานอเนกประสงค์ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ชั้นที่ 1 มีลักษณะเป็นโถงขนาดใหญ่ ชั้น 2-4 เป็นพื้นที่สำนักงาน และห้องประชุม ชั้น 5 เป็นพื้นที่นันทนาการ และพื้นที่สีเขียว ตั้งแต่ชั้น 6 ขึ้นไปเป็นพื้นที่สำนักงาน ส่วนที่ดินแปลงเล็กอยู่ฝั่งตรงข้ามจะพัฒนาเป็นอาคารที่พักอาศัยสำหรับข้าราชการส่วนภูมิภาค ที่เดินทางมาราชการที่กระทรวง”

พิมพ์เขียวศูนย์ราชการแห่งใหม่

นายมณฑลกล่าวว่า รายละเอียดของโครงการมีพื้นที่ก่อสร้างโดยรวมประมาณ 226,000 ตร.ม. ประกอบด้วย 1.พื้นที่จอดรถเป็นชั้นใต้ดิน ลึก 3 ชั้น พื้นที่รวม 54,000 ตร.ม. จอดรถได้ 1,400 คัน

2.อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และสำนักงานรัฐมนตรี เป็นอาคารสูงประมาณ 15 ชั้น พื้นที่ 23,000 ตร.ม.

3.กรมการปกครอง เป็นอาคารสูง 21 ชั้น พื้นที่ 29,000 ตร.ม.

4.กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นอาคารสูง 17 ชั้น พื้นที่ 22,000 ตร.ม.

5.กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นอาคารสูง 17 ชั้น พื้นที่ 22,500 ตร.ม.

6.กรมการพัฒนาชุมชน เป็นอาคารสูง 15 ชั้น พื้นที่ 19,700 ตร.ม.

7.กรมที่ดิน เป็นอาคารสูง 21 ชั้น พื้นที่ 32,700 ตร.ม.

8.พื้นที่ส่วนกลางภายในอาคาร เช่น ห้องประชุม และโรงอาหาร พื้นที่ 6,800 ตร.ม. 9.พื้นที่ส่วนกลางภายนอกอาคาร เช่น ลานริมน้ำ พื้นที่ 11,200 ตร.ม.

10.งานผังบริเวณ เช่น ถนน ทางเท้า ภูมิทัศน์ทางเข้าโครงการ บริเวณโดยรอบโครงการและบริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยา

และ 11.อาคารที่พักสำหรับข้าราชการ จะเป็นอาคารสูง 7 ชั้น พื้นที่ 3,150 ตร.ม. จำนวน 57 หน่วย โดยจะมีสร้างท่าเรือเพื่อรองรับการเดินทาง และมีสวนชั้นหลังคาด้วย

คมนาคมย้ายไปสถานีบางซื่อ

ด้านนายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า ในงบประมาณ 2563 กระทรวงได้ขอจัดสรรงบประมาณโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการกระทรวงแห่งใหม่ บริเวณย่านพหลโยธิน (ย่านสถานีกลางบางซื่อ) วงเงิน 3,710 ล้านบาท โดยได้ยืนยันกลับไปยังสำนักงบประมาณว่า จะเสนอขอจัดสรรโครงการนี้ด้วย เนื่องจากได้มีการออกแบบและขอเช่าพื้นที่ จำนวน 11 ไร่ จากการรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) ไว้แล้ว แบ่งเป็น ปีงบประมาณ 2563 จำนวน 741.61 ล้านบาท ปี 2564 จำนวน 1,484.22 ล้านบาท และปี 2565 จำนวน 148.22 ล้านบาท ออกแบบเป็นอาคารสำนักงานแห่งใหม่สูง 30 ชั้น จำนวน 1 อาคาร

18/8/2562  ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ (18 สิงหาคม2562)

ผู้สนับสนุน