เปิด ต.ค.นี้ สะพานยกระดับข้ามมอเตอร์เวย์เชื่อม “ถนนศรีนครินทร์-ร่มเกล้า”

Infrastructure News / ข่าวหมวดงานสาธารณูปโภค

วันที่ 24 ก.ย.62 เวลา 13.30 น. นายสมพงษ์ เวียงแก้ว รองปลัดกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างถนนศรีนครินทร์-ร่มเกล้า ช่วงที่ 5 ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ยุทธศาสตร์ “มหานครสีเขียว สะดวกสบาย” ที่มีเป้าหมายให้ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร สามารถเดินทางได้อย่างสะดวกรวดเร็ว เชื่อมโยงโครงข่ายถนนเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรให้คล่องตัวยิ่งขึ้น โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักการโยธา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่

ซึ่งสำนักการโยธาดำเนินโครงการก่อสร้างถนนศรีนครินทร์-ร่มเกล้า ซึ่งเป็นถนนสายหลักที่เชื่อมโยงโครงข่ายถนนสายหลักตามแนวตะวันตก-ตะวันออกของกรุงเทพมหานคร และเป็นถนนในแผนแม่บทผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2518 สาย ช.3 เริ่มต้นโครงการบริเวณทางแยกต่างระดับถนนศรีนครินทร์-ถนนรามคำแหง 24 ไปตามแนวถนนกรุงเทพกรีฑา

โดยมีทางลอดรถยนต์บริเวณแยกถนนกรุงเทพกรีฑา 7 เพื่อเบี่ยงแนวถนนตามแนวเวนคืนที่ดินใหม่ จากนั้นเป็นแนวถนนตรงไปข้ามทางหลวงหมายเลข 9 (วงแหวนรอบนอกตะวันตก) สิ้นสุดโครงการบริเวณทางแยกต่างระดับถนนร่มเกล้า-ถนนเจ้าคุณทหาร ระยะทาง 12 กม. มีช่องจราจร 6-10 ช่องจราจร 2 ทิศทาง

ทั้งนี้โครงการก่อสร้างถนนศรีนครินทร์-ร่มเกล้า ช่วงที่ 1, 3, 4, 6, และ 7 ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยเปิดการจราจรเมื่อวันที่ 28 ก.พ.61 ส่วนช่วงที่ 2 ตั้งแต่คลองหัวหมาก-คลองลำสาลี ประกอบด้วย การก่อสร้างอุโมงค์ทางลอด ความยาว 560 ม. ผิวจราจรทางราบ ความยาว 420 ม. ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) ขนาด 6 ช่องจราจร ความยาว 400 ม. และปรับปรุงถนนกรุงเทพกรีฑาซอย 9 ถึงซอย 28 โดยปูพื้นแอสฟัลต์ ขนาด 2 ช่องจราจร ไป-กลับ ความยาว 3,600 ม. ซึ่งการก่อสร้างอุโมงค์ทางลอดในช่วงที่ 2 บริเวณถนนกรุงเทพกรีฑา ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ และเปิดการจราจรเมื่อวันที่ 13 ธ.ค.61 ที่ผ่านมา

สำหรับช่วงที่ 5 เป็นการก่อสร้างทางยกระดับข้ามทางหลวงหมายเลข 9 ขนาด 6 ช่องจราจร 2 ทิศทาง ความยาว 940 ม. ซึ่งการก่อสร้างในช่วงดังกล่าว เป็นการติดตั้งโครงสร้างสะพาน โดยประกอบสำเร็จรูปจากโรงงาน และนำมาติดตั้งบริเวณสะพานยกระดับข้ามทางหลวงหมายเลข 9 จากนั้นจะดำเนินการเชื่อมต่อสะพานทั้ง 2 ฝั่งเข้าด้วยกัน

จากการลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าในการก่อสร้าง ขณะนี้ผู้รับจ้างได้เชื่อมต่อสะพานในฝั่งขาเข้า และสะพานในฝั่งขาออกแล้วเสร็จทั้ง 2 ฝั่ง คงเหลืองานติดตั้งราวกันชน ค.ส.ล. งานติดตั้งป้ายจราจร งานปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต และงานไฟฟ้าแสงสว่าง ผลงานการก่อสร้างโดยรวมทำได้ 95% คาดว่าการก่อสร้างจะแล้วเสร็จประมาณต้นเดือน ต.ค.62 จากนั้นจะเปิดการจราจรสะพานในฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออกพร้อมกันประมาณกลางเดือน ต.ค.62

เมื่อโครงการก่อสร้างถนนศรีนครินทร์-ร่มเกล้าแล้วเสร็จ จะเป็นการเชื่อมโยงโครงข่ายถนนเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรในแนวตะวันออก-ตะวันตก เพิ่มขีดความสามารถรองรับปริมาณการจราจรที่เพิ่มมากขึ้น ตลอดจนช่วยบรรเทาและแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดในพื้นที่เขตบางกะปิ เขตสะพานสูง เขตลาดกระบัง และบริเวณพื้นที่ใกล้เคียง

24/9/2562  ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ (24 กันยายน 2562)

พื้นที่โฆษณา