รม.อนุมัติ 3.6 พันล้าน นำสายไฟลงดินตามแนวรถไฟฟ้า 3 เส้นทาง

Infrastructure News / ข่าวหมวดงานสาธารณูปโภค

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบให้การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ดำเนินการตามแผนงานเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน ฉบับปฏิบัติการเร่งรัด (Quick Win) วงเงินลงทุนรวมทั้งสิ้น 3,673.40 ล้านบาท โดยใช้เงินกู้ในประเทศ จำนวน 2,500 ล้านบาท และเงินรายได้ของ กฟน. จำนวน 1,173.40 ล้านบาท ตามที่กระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอ

สาระสำคัญของเรื่อง ตามที่ กฟน. ได้ดำเนินโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน ระยะทางรวม 215.6 กิโลเมตร ปัจจุบันดำเนินการแล้วเสร็จระยะทางรวม 46.6 กิโลเมตร และอยู่ระหว่างการดำเนินการ ระยะทางรวม 169 กิโลเมตร เนื่องจากแผนงานบางส่วนต้องรอดำเนินการพร้อมกับหน่วยงานสาธารณูปโภคอื่น ทำให้แผนงานของ กฟน. มีความล่าช้า ประกอบกับภาครัฐมีนโยบายให้ กฟน. ดำเนินการลงทุนโครงการสายไฟฟ้าใต้ดินในพื้นที่ที่มีความเหมาะสมให้เร็วขึ้น

โดยจากการสำรวจพื้นที่ที่มีแนวโน้มความต้องการไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว มีความจำเป็นที่จะต้องเพิ่มขีดความสามารถของระบบจำหน่ายไฟฟ้าเพื่อรองรับปริมาณความต้องการไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นได้อย่างเพียงพอ ตลอดจนเพิ่มความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า รวมถึงมีความพร้อมในการดำเนินโครงการ คือ ได้มีการก่อสร้างบ่อพักและท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินหลักร่วมไปกับโครงการรถไฟฟ้าเรียบร้อยแล้ว กฟน. จึงขอความเห็นชอบแผนงานเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน ฉบับปฏิบัติการเร่งรัด (Quick Win) วงเงินลงทุนรวมทั้งสิ้น 3,673.40 ล้านบาท โดยใช้เงินกู้ในประเทศ จำนวน 2,500 ล้านบาท และเงินรายได้ของ กฟน. จำนวน 1,173.40 ล้านบาท ระยะทางรวม 20.5 กิโลเมตร จำนวน 3 โครงการ ดังนี้

1.เส้นทางรถไฟฟ้าสายสีม่วง ถนนรัตนาธิเบศร์ (ถนนราชพฤกษ์-ถนนกาญจนาภิเษก) 4.4 กิโลเมตร 745.2 ล้านบาท 2.เส้นทางรถไฟฟ้าสายสีม่วง ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี-ถนนติวานนท์ 10.6 กิโลเมตร 1,937.6 ล้านบาท และ 3.เส้นทางรถไฟฟ้าสายสีเขียว ถนนสุขุมวิท (ซอยสุขุมวิท 81-ซอยแบริ่ง) 5.5 กิโลเมตร 931 ล้านบาท ทั้งนี้ เมื่อรวมดอกเบี้ยระหว่างก่อสร้าง 59.7 ล้านบาท รวมเป็นเงิน 3,673.4 ล้านบาท

6/11/2562  ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ (06 พฤศจิกายน 2562)

พื้นที่โฆษณา