สนามบินกระบี่ฮอต! สายการบินจีน-เกาหลีเปิดเส้นทางบินตรงจากฉงชิ่ง-โซล

Transportation News / ข่าวหมวดระบบขนส่ง

กรมท่าอากาศยานเข้าร่วมเจรจาเที่ยวบินฤดูร้อนในการประชุม IATA Slot Conference ครั้งที่ 145 ณ เมืองบริสเบน ประเทศออสเตรเลีย

นายเกียรติชัย ชัยเรืองยศ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมกิจการท่าอากาศยาน ผู้แทนกรมท่าอากาศยานเข้าร่วมการประชุม IATA Slot Conference ครั้งที่ 145 ในระหว่างวันที่ 12 – 15 พฤศจิกายน 2562 ณ เมืองบริสเบน ประเทศออสเตรเลีย โดยมีเจ้าหน้าที่กองส่งเสริมกิจการท่าอากาศยานเข้าร่วมประชุม

สำหรับการประชุม IATA Slot Conference มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ท่าอากาศยานและสายการบิน ได้ประชุมร่วมกันเพื่อเจรจาตารางการบิน หรือเวลาที่จะทำการบินเข้า-ออกท่าอากาศยานต่างๆ ซึ่งครั้งนี้กรมท่าอากาศยานได้เข้าร่วมเจรจาและจัดสรรตารางการบินประจำฤดูร้อน 2563 (29 มีนาคม 2563 – 24 ตุลาคม 2564) โดยในครั้งนี้ มีสายการบินได้ทำการนัดหมายประชุมกับคณะผู้แทนของกรมท่าอากาศยาน จำนวน 14 สายการบิน เพื่อขอจัดสรรเวลาหรือขอปรับเปลี่ยนเวลาเข้า-ออกท่าอากาศยานกระบี่

ภายหลังจากการประชุมหารือร่วมกัน กรมท่าอากาศยานสามารถจัดสรรได้ตามเวลาที่สายการบินต้องการหรือเวลาที่ยอมรับได้ โดยมีสายการบินที่จะเปิดเส้นทางบินใหม่ 2 เที่ยวบิน คือ 1. West Air (ประเทศจีน) เส้นทาง ฉงชิ่ง-กระบี่ และกลับ สัปดาห์ละ 3 เที่ยวบิน 2. Korean Air (ประเทศเกาหลี) เส้นทาง โซล-กระบี่ และกลับ สัปดาห์ละ 2 เที่ยวบิน มีสายการบินที่เพิ่มเที่ยวบินจำนวน 2 เที่ยวบิน คือ 1. China Eastern เส้นทาง อุรุมชี-เหอเฟ่ย-กระบี่ และกลับ สัปดาห์ละ 7 เที่ยวบิน 2. Qatar Airways เส้นทาง โดฮา-กระบี่ และกลับ สัปดาห์ละ 7 เที่ยวบิน

14/11/2562  ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ (14 พฤศจิกายน 2562)

พื้นที่โฆษณา