info@icons.co.th 02 810 8892-6 3.236.107.249

เปิดใช้แล้วถนน 4 เลน “วารินชำราบ-หนองงูเหลือม” ทางลัดอุบลฯ-ศรีสะเกษ

Infrastructure News / ข่าวหมวดงานสาธารณูปโภค

กรมทางหลวงเปิดใช้แล้ว ถนน 4 เลน “วารินชำราบ-หนองงูเหลือม” ทางลัด จ.อุบลราชธานี -ศรีสะเกษ วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง เปิดเผยว่า กรมทางหลวงดำเนินโครงการก่อสร้างขยายทางหลวงหมายเลข 2178 สายแยกทางหลวงหมายเลข 2085-อุบลราชธานี เป็น 4 ช่องจราจรแล้วเสร็จ ตามนโยบายนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เพื่อพัฒนาโครงข่ายทางหลวงระหว่างจังหวัดในภูมิภาคอีสานใต้ รองรับการคมนาคมขนส่งสินค้าชายแดนไทย-อินโดจีน

ทางหลวงหมายเลข 2178 สายวารินชำราบ-หนองงูเหลือม เริ่มจากเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ผ่านอำเภอสำโรง อำเภอโนนคูณ สิ้นสุดที่ทางหลวงหมายเลข 2085 ตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเบญจลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ปัจจุบันประชาชนใช้เป็นเส้นทางหลักในการเดินทางระหว่างจังหวัด และเดินทางเข้าสู่กรุงเทพมหานคร อีกทั้งเป็นเส้นทางในการขนส่งสินค้าระหว่างชายแดนไทยและประเทศเพื่อนบ้านผ่านด่านพรมแดนช่องเม็ก จ.อุบลราชธานี ทำให้ปริมาณการจราจรหนาแน่นอย่างต่อเนื่อง ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทาง

กรมทางหลวงจึงดำเนินการก่อสร้างขยายทางหลวง หมายเลข 2178 สาย แยกทางหลวงหมายเลข 2085-อุบลราชธานี มีจุดเริ่มต้นที่ กม.27+910 ถึง กม.42+500 รวมระยะทาง 14.59 กิโลเมตร

ถนนเป็นมาตรฐานทางชั้นพิเศษ 4 ช่องจราจร ผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต กว้างช่องละ 3.5 เมตร ไหล่ทาง กว้างข้างละ 2.5 เมตร มีเกาะกลางแยกทิศทางการจราจรไป-กลับ ก่อสร้างจุดกลับรถ จำนวน 11 แห่ง พร้อมงานติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง งบประมาณ 598,166,800 บาท

การก่อสร้างโครงการแล้วเสร็จ ช่วยบรรเทาการจราจรติดขัด รองรับปริมาณการจราจรได้เพิ่มมากขึ้น ทำให้การเดินทางและการขนส่งสินค้าทางการเกษตรมีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เพิ่มประสิทธิภาพระบบขนส่งสินค้าไปสู่กลุ่มประเทศอินโดจีนและเอเชีย

19/7/2564  ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ (19 กรกฎาคม 2564)

แนะนำคู่ค้า