info@icons.co.th 02 810 8892-6 3.233.217.106

ต.ค.นี้ “กรมขนส่ง” ลุยเปิดประมูล “ศูนย์ขนส่งเชียงราย-เชียงของ”

Transportation News / ข่าวหมวดระบบขนส่ง

“กรมขนส่ง” เดินหน้าเตรียมออกร่างทีโออาร์ เล็งเปิดประมูล ต.ค.-พ.ย.นี้ ดึงเอกนร่วมทุนO&M 15 ปี ชงครม.ไฟเขียวกลางปี 65 เตรียมสร้างเฟส 2 รับรถไฟทางคู่สายเหนือ

รายงานข่าวจากกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) เปิดเผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ว่า สำหรับความคืบหน้าการประมูลโครงการศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้าเชียงราย-เชียงของ จ.เชียงราย วงเงิน 1,360 ล้านบาท พื้นที่รวมทั้งหมด 300 ไร่ เบื้องต้น ขบ. ได้ดำเนินการก่อสร้างโครงการฯระยะที่ 1 แล้วเสร็จ ปัจจุบันกรมฯได้ออกประกาศเชิญชวนเอกชนเมื่อสิ้นเดือนกันยายน 2564 ที่ผ่านมา หลังจากนั้นจะเปิดประมูลให้เอกชนร่วมลงทุนในรูปแบบ PPP Net Cost ภายในวันที่ 11 ตุลาคม-5 พฤศจิกายน 2564 โดยภาครัฐลงทุนค่าที่ดิน ค่าก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ขณะที่เอกชนเป็นผู้ลงทุนค่าอุปกรณ์ขนถ่ายสินค้า อุปกรณ์สำนักงานและส่วนประกอบ และงานระบบที่เกี่ยวข้องกับการบริหารด้านการขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ รวมทั้งเป็นผู้รับผิดชอบในส่วนของการดำเนินงานและบำรุงรักษา (O&M) ทั้งหมด และเป็นผู้รับความเสี่ยงทางด้านรายได้ และจ่ายค่าสัมปทานให้ภาครัฐตลอดระยะเวลา 15 ปีนับจากปีเปิดให้บริการ

ขณะเดียวกันกรมฯจะมีการจัดประชุมเพื่อชี้แจงสำหรับเอกชนที่ซื้อซองประมูลโครงการฯ ภายในกลางเดือนพฤศจิกายนนี้ กำหนดยื่นซองภายในกลางเดือนธันวาคม 2564 และเปิดยื่นข้อเสนอและพิจารณาเอกสารภายในเดือนธันวาคม 2564-กุมภาพันธ์ 2565 หลังจากนั้นจะส่งร่างสัญญาโครงการฯให้อัยการสูงสุดตรวจสอบและพิจารณา โดยใช้ระยะเวลาราว 1-2 เดือน โดยเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ภายในกลางปี 2565 และลงนามสัญญาร่วมกับเอกชนผู้ชนะการประมูลภายในเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2565

“ปัจจุบันในเฟสแรกได้เปิดให้บริการแก่ผู้ประกอบการขนส่งสินค้าเช่าพื้นที่เพื่อดำเนินการขนส่งสินค้าเรียบร้อยแล้ว คิดค่าเช่าสัญญาแบบรายปี โดยกรมฯเป็นผู้บริหารโครงการไปก่อน จนกว่าจะมีการประมูลแล้วเสร็จ ขณะนี้มีผู้เช้าใช้บริการแล้วราว 3-4 ราย โดยเริ่มทำสัญญาในช่วง 1-2 เดือนที่ผ่านมา ผลตอบรับดี เพราะผู้ประกอบการส่วนใหญ่มีการเตรียมความพร้อมอยู่แล้ว แต่ปัจจุบันติดปัญหาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้การขนย้ายสิ่งของต่างๆเข้าพื้นที่ภายในสำนักงานค่อนข้างใช้ระยะเวลานาน รวมทั้งบริเวณด่านชายแดนมีการกำหนดระยะเวลาการเข้า-ออก ที่จำกัด”

รายงานข่าวจากกรมการขนส่ง กล่าวต่อว่า การเปิดให้บริการโครงการในเฟสแรก ประกอบด้วย ให้เช่าใช้พื้นที่ในส่วนของชานชาลาขนถ่ายสินค้า (CFS) จำนวน 1 หลัง คลังสินค้า จำนวน 2 หลัง พื้นที่สำนักงานที่ชานชาลาขนถ่ายสินค้า จำนวน 2 ห้อง และพื้นที่สำนักงานที่คลังสินค้า จำนวน 2 ห้อง โดยมีอัตราค่าบริการต่อตารางเมตรขึ้นกับประเภทพื้นที่

นอกจากนี้กรมฯ ได้เตรียมขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566-2567 เพื่อก่อสร้างโครงการระยะที่ 2 เพื่อรองรับการเชื่อมต่อกับโครงการรถไฟทางคู่ สายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ ซึ่ง รฟท. อยู่ระหว่างการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน โดยได้มีการบูรณาการระหว่าง 2 โครงการให้สามารถเชื่อมต่อกันได้อย่างไร้รอยต่อ (Seamless) ด้วยแล้ว คาดว่าจะเริ่มดำเนินการก่อสร้างปี 2565 หรือปี 2566

ส่วนการก่อสร้างศูนย์กระจายสินค้าระหว่างประเทศ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ระยะที่ 2 เอกชนเข้ามาบริหารโครงการฯตามสัญญาสัมปทาน ระยะเวลาก่อสร้าง 3 ปี ประกอบด้วย อาคารคลังสินค้าขาเข้า-ออก อาคาร CFS หลังที่ 2 อาคารสำนักงานฝ่ายปฏิบัติการ ลานกองตู้คอนเทนเนอร์ โรงอาหารส่วนปฏิบัติงาน อาคารซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล อาคารเอกซเรย์และอาคาร CCA วงเงิน 660.43 ล้านบาท ซึ่งเป็นการก่อสร้างขยายในส่วนพื้นที่ปฏิบัติงาน เช่น อาคารเปลี่ยนถ่ายและบรรจุสินค้า และลานกองเก็บตู้สินค้า เป็นต้น

สำหรับพื้นที่ในโครงการฯ ประกอบด้วย อาคารคลังสินค้าศุลกากร อาคารหอพัก อาคารคลังสินค้าทัณฑ์บน อาคารบริหารส่วนกลาง ลานจอดรถแลการเปลี่ยนหัวลาก-หางพ่วง โรงอาหารส่วนบริหารงานกลาง อาคารซ่อมบำรุง และชานชาลาขนถ่ายสินค้า (CFS) ขณะเดียวกันการออกแบบโครงการฯจะเป็นพื้นที่สำหรับการรวบรวมและกระจายสินค้า ซึ่งจะช่วยลดปริมาณการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุกแบบไม่เต็มคันและรถเที่ยวเปล่า ทั้งนี้เป็นที่ทำการของหน่วยงานตรวจปล่อยสินค้า (CIQ) สามารถให้บริการตรวจปล่อยสินค้าแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ซึ่งรองรับการเปลี่ยนหัวลาก-หางพ่วงระหว่างรถบรรทุกไทยกับรถบรรทุกต่างประเทศ รวมทั้งรองรับการเปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้าจากทางถนนสู่ทางราง ผ่านแนวรถไฟทางคู่สายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ

15/10/2564  ฐานเศรษฐกิจ (15 ตุลาคม 2564)

ช่องยูทูปของ iCONS