ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
บริษัท YKK AP ผู้ผลิตงานอลูมิเนียมคุณภาพระดับโลก ได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนงานสัมมนาครั้งนี้ ซึ่งงานสัมมนาได้จัดขึ้น วันที่ 28 มกราคม 2558 ณ ห้องวิภาวดีบอลลูม A-Cโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ สำหรับงานสัมมนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลความรู้ความเข้าใจ อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อสมาชิกผู้ประกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสามารถที่จะนำข้อมูลด้านต่างๆไปใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับภาวการณ์ในปัจจุบัน นับได้ว่ากิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อวงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของประเทศไทย.
28-01-2015
ในวารดิถีขึ้นปีใหม่ ทางบริษัท ดอลลี่ โซลูชั่น จำกัด โดยการนำของผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด รวมถึง พนักงานบริษัทฯ ได้ทำการเข้าสวัสดีปีใหม่พร้อมมอบกระเช้าของขวัญปีใหม่ให้แด่ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ โดยได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีและทางบริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีโอกาสได้ทำงานกับลูกค้าทุกท่านอีกครั้ง...
06-01-2015
ผู้ผลิตนวัตกรรมยิปซัมคุณภาพสูงภายใต้แบรนด์ “ยิปรอค” และผู้ให้บริการโซลูชั่นส์ระบบผนังและฝ้าครบวงจรมากว่า 45 ปี ทุ่มทุนสร้างโกดังสินค้าแห่งใหม่ ขยายพื้นที่ให้ใหญ่กว่าเดิม จากที่ตั้งย่านปากเกร็ดมายังถนนชัยพฤกษ์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการสนับสนุนการเจริญเติบโตของภาคธุรกิจ พร้อมทั้งรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 สานต่อนโยบายการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจากการที่ยิปรอคได้เปิดโกดังสินค้าแห่งที่ 6 ในจังหวัดสมุทรปราการเมื่อไม่นานนี้ ซึ่้งถนนชัยพฤกษ์ถือเป็นจุดศูนย์กลางการคมนาคมที่สามารถนำเข้า-ส่งออกสินค้าไปยังผู้บริโภคและดีลเลอร์ทั่วประเทศไทยได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว เป็นถนนที่ทอดยาวจากปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ไปถึงถนนราชพฤกษ์ ที่สามารถเชื่อมต่อไปยังเขตสาธร กรุงเทพมหานครหรือภูมิภาคต่างๆได้โดยสะดวก
หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาโทร 02-640-8600 หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ http://www.gyproc.co.th/ และสามารถติดตามกิจกรรมของยิปรอคที่น่าสนใจได้ ที่เฟซบุ๊ก https://www.facebook.com/GyprocClub

รายละเอียดเพิ่มเติม
05-01-2015