ต้องการความช่วยเหลือ? Hotline โทร 02 810 6687, 02 810 8892-6 วันจันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่ 8:30 - 17:30
หรือ Email มาที่ Services@icons.co.th
www.icons.co.th
ผู้สนับสนุน

Advance Project Holding

Equipment News / ข่าววัสดุอุปกรณ์

อุตสาหกรรมไฟฟ้าเริ่มมีการพัฒนาและเรียนรู้เกี่ยวกับสายไฟและสายเคเบิ้ล โดยมีการกำหนด Code และคุณลักษณะจำเพาะ Specification ของสายไฟและสายเคเบิ้ล โดยอ้างอิงจากตัวนำ Aluminum Alloys Series 8000 ซึ่งมาตรฐานที่มีการรับรองอาทิ เช่น ASTM, NEC, UL เป็นต้น โดยการพัฒนาของสายไฟ Stabiloy (XHHW-2)ได้ใช้ ตัวนำชนิด Series 8030 มาแทนตัวนำทองแดง ซึ่งสามารถใช้แทนกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อมูลเพิ่มเติม www.advance-pj.com
โทร. 02-7163565-6

รายละเอียดเพิ่มเติม

ลงข่าววันที่ 8/7/2558

สำหรับท่านที่สนใจต้องการเป็นผู้สนับสนุน ติดต่อได้ที่เบอร์ 02 810 8892-6

ผู้สนับสนุน

พื้นที่โฆษณา