ต้องการความช่วยเหลือ? Hotline โทร 02 810 6687, 02 810 8892-6 วันจันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่ 8:30 - 17:30
หรือ Email มาที่ Services@icons.co.th
www.icons.co.th
ผู้สนับสนุน

งานสัมมนา Autodesk Infrastructure 2016

Equipment News / ข่าววัสดุอุปกรณ์

บริษัท ออโตเดสก์ (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท วี อาร์ ดิจิตอล จำกัด ร่วมกันจัดงานสัมมนา Autodesk Infrastructure 2016 ในหัวข้อ The Future of Making Things ณ Asoke 2 Room, C Fl., Grand Centre Point Hotel Terminal 21 เมื่อวันที่ 16 ก.ค. ที่ผ่านมา โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมงานเป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐ, มหาวิทยาลัย, บริษัทเอกชน ชั้นนำของไทย ภายในงานมีการสัมมนาเกี่ยวกับการใช้ซอฟต์แวร์สำหรับงานสาธารณูปโภค คมนาคม และระบบชลประทาน โดยวิทยากรบรรยายแบ่งออกเป็น 2 ช่วง
ช่วงแรก : Wellcome Speech & BIM for Infrastrucutre Design โดย Mr.Noah Arles, Technical Specialist Manager , AEC - Autodesk และ Case Study จาก TEAM Consulting Engineering and Management Co., Ltd. โดย Dr.Saratchai Ongprasert, Mr.Nitiwoot Jittakawee ช่วง 2 : บรรยายในหัวข้อ Workflow Autodesk Infrastructure Design Suite โดย Mr.Uthai Chutivipaporn, VR Digital Co., Ltd. ปิดท้ายด้วยการให้ความรู้เกี่ยวกับ Subscription & Promotion โดยทีมงาน Autodesk
ทางทีมงาน ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้เข้าร่วมงาน และพบกับกิจกรรมดีๆ แบบนี้ได้อีก ในโอกาสหน้า รายละเอียดเพิ่มเติม Website: www.vr-3d.com Facebook : vrdigitalcoltd

ลงข่าววันที่ 20/7/2558

สำหรับท่านที่สนใจต้องการเป็นผู้สนับสนุน ติดต่อได้ที่เบอร์ 02 810 8892-6

ผู้สนับสนุน

พื้นที่โฆษณา