info@icons.co.th 02 810 8892-6 3.237.205.144

โครงการ Renovate ต่อเนื่องจากเฟตก่อนหน้าไลน์ระบบท่อน้ำดีในอาคารย่านอโศก

Equipment News / ข่าววัสดุอุปกรณ์

โครงการ Renovate ต่อเนื่องจากเฟตก่อนหน้าไลน์ระบบท่อน้ำดีในอาคารย่านอโศก จาก Galvanized เป็น DISMY PP-R เพื่อป้องกันปัญหาการรั่วซึมของท่อจากสนิม และคุณภาพน้ำที่สะอาดสำหรับใช้งานภายในอาคารในระยะยาว ยินดีให้คำปรึกษาการเลือกใช้วัสดุ การติดตั้งระบบท่อ PP-R ที่ถูกต้องรวดเร็วและไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้งานของผู้พักอาศัยโดยทีมงานติดตั้งมืออาชีพ , มั่นใจเราครับ
บริษัท เรโน เทค จำกัด
Hotline : 085-941-0072
Line: @ranotech
Email : ranotech@gmail.com
Website: www.ranotech.com

ลงข่าวประชาสัมพันธ์วันที่ 30/10/2562

สำหรับท่านที่สนใจต้องการเป็นผู้สนับสนุน ติดต่อได้ที่เบอร์ 02 810 8892-6

แนะนำคู่ค้า