ต้องการความช่วยเหลือ? Hotline โทร 02 810 6687, 02 810 8892-6 วันจันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่ 8:30 - 17:30
หรือ Email มาที่ Services@icons.co.th
www.icons.co.th
ผู้สนับสนุน

กำหนดการงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2562

Equipment News / ข่าววัสดุอุปกรณ์

ระหว่างวันที่ 13-15 พฤศจิกายน 2562 ณ อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม ศูนย์แสดงสิ้นค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จัดทำโดย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ลงข่าววันที่ 12/11/2562

สำหรับท่านที่สนใจต้องการเป็นผู้สนับสนุน ติดต่อได้ที่เบอร์ 02 810 8892-6

ผู้สนับสนุน

ผู้สนับสนุน