info@icons.co.th 02 810 8892-6 34.207.230.188

ติดตั้งระบบบริหารจัดการพลังงาน(Power Monitoring) ให้กับบริษัทLime Master

Equipment News / ข่าววัสดุอุปกรณ์

SP&C Power Solutionได้รับการไว้วางใจให้ดำเนินการติดตั้งระบบบริหารจัดการพลังงาน(Power Monitoring)ร่วมกับSchneider Thailand ให้กับบริษัทLime Master หากสนใจระบบการจัดการพลังงาน(Power Monitoring) ที่ทำให้อาคารหรือโรงงาน สามารถดึงข้อมูลการใช้พลังงานมาวิเคราะห์ได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างสูงสุด และลดต้นทุนการผลิตในด้านพลังงาน
ติดต่อที่เบอร์ 091-546-9956 หรือ 063-446-8161

ลงข่าวประชาสัมพันธ์วันที่ 15/2/2562

สำหรับท่านที่สนใจต้องการเป็นผู้สนับสนุน ติดต่อได้ที่เบอร์ 02 810 8892-6

แนะนำคู่ค้า