info@icons.co.th 02 810 8892-6 52.23.219.12

โครงการส่งเสริมพัฒนาธุรกิจและเศรษฐกิจเพื่อการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่อาเซียน

Equipment News / ข่าววัสดุอุปกรณ์

นาย ธรรมชาติ แตงอ่อน (กรรมการผู้จัดการ บริษัท พาแนล แบรนด์ จำกัด) ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผนังห้องน้ำสำเร็จรูปอันดับต้นของประเทศ ได้รับรางวัล - CEO THAILAND AWARDS 2019 ผู้บริการแห่งปี 2562 ครั้งที่ 8 โครงการยกย่องและสรรค์สร้างผู้บริหารที่ดีและเป็นแบบอย่างการ ขับเคลื่อนเพื่อความเข็มแข็งของประเทศ และรางวัล - ธุรกิจ และ ผลิตภัณฑ์ดีเด่นแห่งปี 2562 ครั้งที่ 6 โครงการส่งเสริมพัฒนาธุรกิจและเศรษฐกิจเพื่อการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่อาเซียน จัดโดยสมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (สว.นท.) ร่วมกับสภาเครือข่ายสถาบันส่งเสริมพัฒนาธุรกิจและเศรษฐกิจแห่งประเทศไทย ณ อาคารศูนย์ประชุม สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ถนนวิภาวดีรังสิต กทม. เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา

ลงข่าวประชาสัมพันธ์วันที่ 2/5/2562

สำหรับท่านที่สนใจต้องการเป็นผู้สนับสนุน ติดต่อได้ที่เบอร์ 02 810 8892-6

แนะนำคู่ค้า