info@icons.co.th 02 810 8892-6 3.238.36.32

ขอขอบคุณลูกค้าที่ซื้อ เตาอบ คอมบิ ขนาด20ถาดที่มีหลายฟังชั่น ไปไว้ในห้องครัวของโรงเรียนนานาชาตินะคะ

Equipment News / ข่าววัสดุอุปกรณ์

ขอขอบคุณลูกค้าที่ซื้อ เตาอบ คอมบิ ขนาด20ถาดที่มีหลายฟังชั่น ไปไว้ในห้องครัวของโรงเรียนนานาชาตินะคะ

บริษัท เอ๊กซ์ตร้า บิ๊ก เซลส์ จำกัด
สอบถามเพิ่มเติม: 02-183-5800

ลงข่าวประชาสัมพันธ์วันที่ 19/10/2563

สำหรับท่านที่สนใจต้องการเป็นผู้สนับสนุน ติดต่อได้ที่เบอร์ 02 810 8892-6

แนะนำคู่ค้า