info@icons.co.th 02 810 8892-6 3.230.76.48

ผลงานการบริการอบรม Trainging วิธีการใช้งานและดูแลรักษาเครื่องเชื่อมท่อ HDPE

Equipment News / ข่าววัสดุอุปกรณ์

ผลงานส่งมอบชุดเครื่องเชื่อมท่อ HDPE D90-315 mm with Optional Stub End Clamp สำหรับงานเชื่อมหน้าแปลน พร้อมบริการ Training Program On site เพื่อมาตรฐานการทำงานเชื่อมท่อที่ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม , ป้องกันการเกิดความเสียหายจากการใช้งาน
บริษัท เรโน เทค จำกัด
Hotline : 085-941-0072
Email : ranotech@gmail.com
Website: www.ranotech.com
Line: @ranotech

ลงข่าวประชาสัมพันธ์วันที่ 7/5/2563

สำหรับท่านที่สนใจต้องการเป็นผู้สนับสนุน ติดต่อได้ที่เบอร์ 02 810 8892-6

แนะนำคู่ค้า