info@icons.co.th 02 810 8892-6 18.204.2.231

COTCO รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ โครงการวิจัยการกัดกร่อนเหล็กในสภาพอากาศจริง

Equipment News / ข่าววัสดุอุปกรณ์

คุณนฤนารถ อัตตสัมพันธ์ เป็นตัวแทนบริษัท COTCO รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ โครงการวิจัยการกัดกร่อนเหล็กในสภาพอากาศจริง ระหว่าง ปี พ.ศ. 2564-2584 โดยหัวหน้าโครงการวิจัย สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นผู้มอบโล่เกียรติคุณ เพื่อแสดงว่า บริษัทฯ เป็นองค์กรที่ดำเนินการสนับสนุนโครงการวิจัยอย่างจริงจังและต่อเนื่อง มอบให้ในพิธีเปิดโครงการวิจัย ณ สถาบันเหล็กและเหล็กกล้า ในวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2563
Call Center : 02-285-2700
Email : sales@cotcogroup.com
Line Official : lin.ee/pIUNkHc
Website : www.cotcometalworks.co.th

ลงข่าวประชาสัมพันธ์วันที่ 18/5/2564

สำหรับท่านที่สนใจต้องการเป็นผู้สนับสนุน ติดต่อได้ที่เบอร์ 02 810 8892-6

แนะนำคู่ค้า