info@icons.co.th 02 810 8892-6 3.227.247.17

ต้องการหาวัสดุ Fault Indicator for Overhead line (33 kV, 3-1*185SAC, AL.) จำนวน 4 set ขอรายละเอียดแคตตาล็อคพร้อมสเป็คและราคา) หากท่านสมาชิกท่านใดสนใจกรุณาติดต่อ หจก.สินแก้ว พรมาลัย ออมทรัพย์ คุณนุ่น 064-6232664 Email : sk-9088@hotmail.com

รายละเอียดโครงการ :
สำหรับสมาชิกเท่านั้น
มูลค่างาน :
สำหรับสมาชิกเท่านั้น
วันที่เริ่มก่อสร้าง :
สำหรับสมาชิกเท่านั้น
วันที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ :
สำหรับสมาชิกเท่านั้น
เจ้าของโครงการ :
สำหรับสมาชิกเท่านั้น
ที่อยู่ติดต่อ :
สำหรับสมาชิกเท่านั้น
เบอร์โทรศัพท์ :
สำหรับสมาชิกเท่านั้น
เบอร์โทรสาร :
สำหรับสมาชิกเท่านั้น
เว็บไซท์ :
สำหรับสมาชิกเท่านั้น
อีเมลล์ :
สำหรับสมาชิกเท่านั้น
รายงานเมื่อวันที่ 17/11/2563
สำหรับท่านที่สนใจรายละเอียดเชิงลึก สามารถติดต่อเพื่อสมัครสมาชิกได้

แนะนำคู่ค้า