ส่งรายละเอียดสินค้าและบริการ

ท่านสามารถส่งข้อมูลเพื่อฝากสินค้าและบริการได้ โดยกรอกรายละเอียดสินค้าหรือบริการของท่านให้ครบถ้วน และชัดเจน อาทิ หัวเรื่อง รายละเอียดพร้อมเบอร์ติดต่อ หลังจากที่เราได้รับหลักฐานการจ่ายชำระจากท่าน เราจะลงสินค้าและบริการของท่านและจะแจ้งให้ท่านทราบทันที

กรุณากรอกรายละเอียดด้านล่าง เพื่อส่งรายละเอียดการฝากสินค้าและบริการ

หัวเรื่อง *
โทรศัพท์/มือถือ *
อีเมลล์ *
ชื่อ-นามสกุล ผู้ส่ง *
รายละเอียดสินค้า/บริการ*
 
"ไม่บอก คงไม่มีใครรู้ว่าคุณทำอะไร"
"ใช้โอกาสนี้ทำให้ทุกคนรู้จักคุณ ด้วยการตะโกนบอกว่าคุณทำอะไร"
iCONS Marketing