ชงร่างพีดีพี4.29ล้านล้าน

Power Plant News / ข่าวหมวดโรงไฟฟ้า

นายณอคุณ สิทธิพงศ์ รองปลัดกระทรวงพลังงาน ในฐานะประธานอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงร่างแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ.2553-2573 (พีดีพี 2010) เปิดเผยว่า ในวันที่ 12 มี.ค. 53 จะเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) พิจารณาร่างแผนพีดีพี 2010 เพื่อจัดหาไฟฟ้าในอนาคต 20 ปีให้เพียงพอกับความต้องการใช้ โดยใช้งบประมาณลงทุนระบบส่งและผลิต 4.29 ล้านล้านบาท เนื่องจากประเมินว่าก๊าซธรรมชาติซึ่งเป็นวัตถุดิบในการผลิตไฟฟ้าใกล้จะหมด

สำหรับแผนพีดีพี 2010 จะสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ 5 แห่ง กำลังการผลิตรวม 5,000 เมกะวัตต์, โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม 20 โรง กำลังผลิตรวม 15,870 เมกะวัตต์, โรงไฟฟ้าถ่านหิน 13 โรง กำลังผลิตรวม 10,000 เมกะวัตต์, โรงไฟฟ้าขนาดเล็ก 6,844 เมกะวัตต์, พลังงานหมุนเวียน 5,242 เมกะวัตต์ และรับซื้อไฟฟ้าจากต่างประเทศ 11,669 เมกะวัตต์ เพื่อลดสัดส่วนการใช้ก๊าซฯ ผลิตไฟฟ้าจาก 70% ให้เหลือ 42%

นายบุญชัย ถิราติ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กัลฟ์ อิเล็กทริกส์ กล่าวว่า การชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับแผน พีดีพี 2010 ควรแจ้งให้ประชาชนทั่วไปทราบนานกว่านี้ เพราะการแจ้งครั้งนี้กระชั้นชิดเกินไปทำให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นเตรียมข้อมูลไม่ทัน และนับจากนี้ไปอีก 10 ปีข้างหน้าที่จะมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์และถ่านหินเข้าระบบตามแผน ถือว่ามีความเสี่ยงมาก เพราะหากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์และถ่านหิน เกิดไม่ได้หรือต้องชะลอออกไปจากแผนอีก รัฐบาลก็ควรมีการศึกษาทางเลือกไว้รองรับ

นายธารา บัวคำศรี ผู้จัดการฝ่าย รณรงค์ประจำประเทศไทย กรีนพีซ เอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้กล่าวว่า การจัดทำร่างแผนพีดีพีครั้งนี้ยังไม่ใช่กระบวนการที่ดี เพราะระยะเวลาการเปิดรับฟังความเห็นค่อนข้างสั้น โดยเฉพาะโรงไฟฟ้า

9/3/2553  เดลินิวส์ (9 มีนาคม 2553)

Sponsors