เอกชนผวาบาทโป๊กยาว-จี้ธปท.ผ่อนกฎ

Residential News / ข่าวหมวดที่พักอาศัย

นายบัณฑิต นิจถาวร รองผู้ว่าการ ด้านเสถียรภาพการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ค่าเงินบาทของไทยนับตั้งแต่ ต้นปี จนถึงปัจจุบัน แข็งค่าขึ้น 4.3% แต่ยังไม่ส่งผลกระทบต่อการส่งออกมากนัก เห็นได้จากการส่งออกในช่วง 6 เดือนแรกของปีนี้ ขยายตัวได้มากกว่า 30% ขณะที่ธปท. มีการติด ตามดูแลให้ค่าเงินบาทเคลื่อนไหวตามภาวะเศรษฐกิจไม่ให้มีความผันผวน

ด้านนายธนิต โสรัตน์ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวว่า ค่าเงินบาทที่แข็งค่าต่อเนื่อง มีแนวโน้มแข็งค่าจนถึงปลายปี ซึ่งจะกระทบต่ออุตสาหกรรมที่ใช้วัตถุดิบในประเทศ อาทิ อาหาร ที่มูลค่าจากการส่งออกเมื่อแปลงมาเป็นเงินบาทจะลดลง ดังนั้นสัปดาห์หน้าจะนัดหารือระหว่างผู้ผลิตเพื่อการส่งออก และตัวแทนจากธปท. เพื่อหาแนวทางลดผลกระทบจากค่าเงินบาทที่แข็งค่า ในเบื้องต้นผู้ส่งออกเห็นว่าควรให้ธปท. ผ่อนผันระเบียบการจ่ายค่าระวางสินค้าทางเรือให้เป็นสกุลเงินต่างประเทศได้จากปกติที่กำหนดต้องจ่ายเป็นเงินบาทเท่านั้น

12/8/2553  ข่าวสด (12 สิงหาคม 2553)

Sponsors