info@icons.co.th 02 810 8892-6 44.192.44.30

วัสดุที่ใช้ในโครงการ

รายการวัสดุที่ปรากฏด้านล่าง เป็นข้อมูลจริงที่ระบุอยู่ใน BOQ (Bill of Quantities) ของแต่ละโครงการก่อสร้าง ซึ่งเป็นระบบเฉพาะสมาชิกเท่านั้น หากท่านสนใจติดต่อโครงการเหล่านี้กรุณาติดต่อสมัครสมาชิกที่เบอร์ 02 810 8892-6
ผู้ผลิตและจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง : ท่านสามารถเพิ่มชื่อบริษัทของท่าน ในทะเบียนผู้ขาย (ระบบสำหรับฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายประมาณราคา) ลงทะเบียนฟรี
ผู้รับเหมา : ท่านสามารถเพิ่มรายการวัสดุที่ท่านต้องการใช้ในโครงการของท่านได้ฟรี ดาวน์โหลด แบบฟอร์ม
ประเภทวัสดุ
วันที่รายงาน รายการวัสดุ จำนวน หน่วย
ทุกประเภท
ไม่ระบุ
15/07/2024 งานสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง 1,843,035.00 ลบ.ม.
15/07/2024 งานติดตั้งเหล็กรูปพรรณค้ำยัน 596,945.00 กก.
15/07/2024 งานรื้อถอนเหล็กรูปพรรณค้ำยัน 596,945.00 กก.
15/07/2024 งานเหล็กเสริมคอนกรีต 590,587.00 กก.
15/07/2024 งานดินถมบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95% S.P.C.T 216,144.00 ลบ.ม.
15/07/2024 งานดินขุดด้วยเครื่องจักร พร้อมขนย้าย 126,261.00 ลบ.ม.
15/07/2024 งานดินถมบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 85% S.P.C.T. 86,176.00 ลบ.ม.
15/07/2024 งานทรายถมอัดแน่นหน้าเขื่อน 84,218.00 ลบ.ม.
15/07/2024 DB 25 mm. 78,161.00 กก.
15/07/2024 งานรื้อถอนเข็มพืดเหล็ก 55,840.00 เมตร
15/07/2024 งานติดตั้งเข็มพืดเหล็ก 55,840.00 เมตร
15/07/2024 RB 9 mm. 43,581.00 กก.
15/07/2024 เสาเอ็น-ทับหลัง 43,096.00 เมตร
15/07/2024 IEC01 2.5 Sq.mm 33,006.00 เมตร
15/07/2024 งานผิวจราจร PARA ASPHATIC CONCRETE 31,500.00 ตร.ม.
15/07/2024 งาน Prime Coat 31,500.00 ตร.ม.
15/07/2024 ผนังก่อคอนกรีตมวลเบา ความหนาไม่ต่ำกว่า 10 ซม. วัสดุหลัก 31,151.10 ตร.ม.
15/07/2024 ทาสีน้ำอะคลิลิคชนิดใช้ภายใน 30,668.00 ตร.ม.
15/07/2024 เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 16 มม. 28,920.50 กก.
15/07/2024 DB 12 mm. 28,411.00 กก.
15/07/2024 งานแผ่นใยสังเคราะห์หน้าเขื่อน, 27,609.00 ตร.ม.
15/07/2024 DB 20 mm. 24,088.00 กก.
15/07/2024 งานถากถาง 23,528.00 ตร.ม.
15/07/2024 งานขุดดิน 23,240.00 ลบ.ม.
15/07/2024 งานหินทิ้งตีนเขื่อน, หินทิ้งปิดเขื่อน 22,949.00 ลบ.ม.
15/07/2024 ผนังฉาบปูนเรียบ ภายในอาคาร 21,794.00 ตร.ม.
15/07/2024 งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ ผิว A.C. หนา 5 ซม. 21,000.00 ตร.ม.
15/07/2024 งาน Prime Coat 19,642.50 ตร.ม.
15/07/2024 ผนังแผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิต ไส้กลางทนไฟ 19,482.00 ตร.ม.
15/07/2024 งาน Recycling ขุดลึก 15 ซม. เสริมหินคลุก 3 ซม. 19,400.00 ตร.ม.
15/07/2024 ค่าแรงประกอบไม้แบบ (คิด 100%) 18,795.00 ตร.ม.
15/07/2024 งานทรายถมอัดแน่นหน้าเขื่อน 18,735.00 ลบ.ม.
15/07/2024 พื้นผิวสัมผัส ชนิดเตือนแบบจุด (ปุ่มสแตนเลส) 18,712.00 ชิ้น
15/07/2024 เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 9 มม. 17,757.44 กก.
15/07/2024 งานปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ ขุดลึกเฉลี่ย 0.20 ม. ( Pavement In Place Recycling) 17,533.00 ตร.ม.
15/07/2024 งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โค้ต (PRIME COAT) 17,533.00 ตร.ม.
15/07/2024 งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 5 .....ซม. (ปูบนไพรม์โค้ต) 17,533.00 ตร.ม.
15/07/2024 งานดินขุดด้วยเครื่องจักร 16,149.00 ลบ.ม.
15/07/2024 งานขุดเปิดหน้าดิน พร้อมขนย้าย 16,135.00 ลบ.ม.
15/07/2024 IEC01 4 Sq.mm 15,890.00 เมตร
15/07/2024 งานหินทิ้งตีนเขื่อน, หินทิ้งปิดเขื่อน 15,539.00 ลบ.ม.
15/07/2024 งานเหล็กรูปพรรณ 15,084.00 กก.
15/07/2024 งาน PARA ASPHALT CONCRETE หนา 5 ซม. (ปูบน TACK COAT) 15,000.00 ตร.ม.
15/07/2024 งานลาดแอสฟัลต์แทคโค้ต (TACK COAT) 15,000.00 ตร.ม.
15/07/2024 งานฉาบผิวจราจร Asphaltic Concrete หนา 0.05 เมตร 14,550.00 ตร.ม.
15/07/2024 งานแผ่นใยสังเคราะห์ 14,301.00 ตร.ม.
15/07/2024 ทาสีฝ้าเพดาน 13,890.00 ตร.ม.
15/07/2024 ฉาบปูนเรียบผิวผนัง 13,869.00 ตร.ม.
15/07/2024 ทาสีผนังทนสภาวะอากาศภายใน - ภายนอก 13,539.00 ตร.ม.
15/07/2024 ลวดผูกเหล็ก 13,180.00 กก.
หน้า 12345678910 >>