info@icons.co.th 02 810 8892-6 3.237.205.144

ข่าวประชาสัมพันธ์

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตนวัตกรรมยิปซัมคุณภาพสูงแบรนด์ “ยิปรอค” และผู้ให้บริการโซลูชั่นส์ระบบผนังและฝ้าครบวงจรมากว่า 45 ปี จัดงานสัมมนาเพื่อกระชับความสัมพันธ์กับกลุ่มสถาปนิกในธุรกิจการออกแบบและการก่อสร้างของเมืองไทย ภายใต้หัวข้อ “Gyproc Safe & Sound” ณ โรงแรมเดอะ เซนต์ รีจิส กรุงเทพฯ โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้สถาปนิกมีความเข้าใจในผลิตภัณฑ์และโซลูชั่นส์ของยิปรอค ในด้านการทนไฟและการป้องกันเสียงรบกวนอย่างครบถ้วน สำหรับนำไปใช้ในการออกแบบและการตกแต่งอาคารอย่างมีประสิทธิภาพ

รายละเอียดเพิ่มเติม
25-10-2559
อีกความภาคภูมิใจ สำหรับรางวัล Prime Minister‘ s Export Award 2016 เป็นรางวัลแห่งความก้าวหน้า การพัฒนาไม่หยุดยั้งของพวกเราชาวยูนิแอร์ เพื่อความเย็นสบายของลูกค้าทุกท่าน

ผู้สนใจสามารถติดต่อได้ที่
บริษัท ยูนิแอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด โทร.(662) 312-4500 แฟ็กซ์ (662)312-4277
หรือผู้แทนจำหน่ายเครื่องปรับอากาศ “UNI-Aire แอร์พันธุ์อึด” ทั่วประเทศใกล้บ้านท่าน

ท่านสามารถเข้าชมรายละเอียดต่างๆของบริษัทฯ ได้ที่ http://www.uni-aire.com/th/
25-10-2559
นายสาธิต สุดบรรทัด (ที่ 5 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) เปิดโครงการทดสอบฝีมือช่างตราเพชร ประจำปี 2559 ที่จัดขึ้นในเดือนตุลาคม-ธันวาคมนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้ช่างติดตั้งอะเส หลังคาและโครงหลังคา ไม้สังเคราะห์และไม้เชิงชาย เข้ารับการทดสอบฝีมือเพื่อพัฒนาทักษะและคุณภาพการให้บริการ ณ ศูนย์พัฒนาและทดสอบฝีมือช่างตราเพชร ภายในโรงงานสระบุรี 2 ซึ่งช่างที่ผ่านการประเมินจะได้รับใบรับรองจาก ‘ตราเพชร’ เพื่อยืนยันถึงมาตรฐานทักษะฝีมือแรงงานและสร้างความมั่นใจให้แก่ลูกค้า
21-10-2559
บริษัท ยูนิแอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องปรับอากาศ “ UNI-Aire แอร์พันธุ์อึด “ ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเจ้าพระยา ซึ่งนำโดยอาจารย์ธีรพงศ์ จันทะชารี เนื่องในโอกาสเข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตเครื่องปรับอากาศที่โรงงานสมุทรปราการ เมื่อวันที่ศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2559 ซึ่งทางบริษัท ฯ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนร่วมในการเผยแพร่และเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับกรรมวิธีการผลิตเครื่องปรับอากาศคุณภาพสูงซึ่งได้รับการรับรองทั้งคุณภาพกระบวนการผลิตและคุณภาพผลิตภัณฑ์จากหน่วยงานที่เป็นที่เชื่อถือทั้งในและต่างประเทศ จากการเยี่ยมชมดังกล่าว ทำให้นักศึกษาเกิดความรู้และความเข้าใจในกระบวนการผลิตเครื่องปรับอากาศ และสามารถนำความรู้ดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ต่อไปในอนาคตได้

ผู้สนใจสามารถติดต่อได้ที่
บริษัท ยูนิแอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด โทร.(662) 312-4500 แฟ็กซ์ (662)312-4277
หรือผู้แทนจำหน่ายเครื่องปรับอากาศ “UNI-Aire แอร์พันธุ์อึด” ทั่วประเทศใกล้บ้านท่าน

ท่านสามารถเข้าชมรายละเอียดต่างๆของบริษัทฯ ได้ที่ http://www.uni-aire.com/th/
18-10-2559
Information from Victron Thailand click : www.ups.in.th
18-10-2559
บริษัท ยูนิแอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องปรับอากาศ ภายใต้แบรนด์ “UNI-Aire” ได้เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาเชิงวิชาการ โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการขาย ซึ่งทางสมาคมผู้ค้าเครื่องปรับอากาศไทยเป็นผู้จัดขึ้น ณ ห้องสัมมนา 401 (ชั้น4) อาคารพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน BSID ในวันพุธที่ 5 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา วัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ เพิ่มพูนความรู้ พัฒนาตนเอง โดยนำไปปรับใช้ วิธีการคิด เสริมสร้าง จิตสำนึกที่ดีในด้านการขาย รวมถึงปลูกฝังการเสริมภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรต่อบุคคลภายนอก

ผู้สนใจสามารถติดต่อได้ที่
บริษัท ยูนิแอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด โทร.(662) 312-4500 แฟ็กซ์ (662)312-4277
หรือผู้แทนจำหน่ายเครื่องปรับอากาศ “UNI-Aire แอร์พันธุ์อึด” ทั่วประเทศใกล้บ้านท่าน

ท่านสามารถเข้าชมรายละเอียดต่างๆของบริษัทฯ ได้ที่ http://www.uni-aire.com/th/
13-10-2559
บริษัท ลี้กิจเจริญแสง จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายอุปกรณ์ส่องสว่างประหยัดพลังงานไฟฟ้าของคนไทย แบรนด์เลคิเซ่(LeKise) โดยนายพงษ์ภวัน เตรูย่า ผู้อำนวยการสายงานการตลาดภายในประเทศเป็นผู้แทนของบริษัท เข้ารับมอบโล่ผู้ประกอบการโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ประจำปี 2559 จากนายกรศิษฏร์ ภัคโชตานนท์ ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) ณ โรงแรม เดอะสุโกศล เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2559 โดยผลิตภัณฑ์ ที่เลคิเซ่ได้รับการรับรองมาตรฐาน "ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5" คือ โคมไฟ LeKise LED High Bay-Low Bay ....เลคิเซ่ เคียงข้างทุกความรู้สึกของสังคมไทย
13-10-2559
บริษัท ดิจิตอลโฟกัส จำกัด ผู้นำเข้าสินค้ากล้องวงจรปิด HIKVISION และอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยครบวงจร ได้รับเกียรติจากกรมการขนส่งทางบก ให้นำกล้องติดรถบรรทุกและรถโดยสารผ่านระบบเครือข่าย 3G MobileDVR และกล้องติดรถยนต์ ไปจัดแสดงในงาน “คลองผดุงสุขใจ คมนาคม เชื่อมไทย เชื่อมโลก” จัดโดยกระทรวงคมนาคม ณ ข้างทำเนียบรัฐบาล คลองผดุงกรุงเกษม อีกทั้งภายในงานยังมีการจัดแสดงนิทรรศการนวัตกรรมต่างๆอีกมากมาย ขอเชิญท่านที่สนใจเยี่ยมชมงานได้ตั้งแต่วันที่ 5-25 ตุลาคม 2559 นี้ค่ะ
11-10-2559
บริษัท ยูนิแอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องปรับอากาศยี่ห้อ “ UNI-Aire แอร์พันธุ์อึด” ได้ออกงานแสดงสินค้าและเทคโนโลยีด้านอุตสาหกรรม อมตะนคร ชลบุรี บริษัท ยูนิแอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องปรับอากาศ ภายใต้แบรนด์ “UNI-Aire” มากกว่า 44 ปี ร่วมนำเสนอหลากหลายผลิตภัณฑ์เครื่องปรับอากาศฝีมือคนไทย ที่ตอบโจทย์ทั้งที่ัพักอาศัย อาคารพาณิชย์ โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ได้ร่วมออกบูธ TMAT (Thailand Manufacturing and Automation Technology Fair 2016) ณ ชั้น 5 สถาบันไทย-เยอรมัน นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จ.ชลบุรี ในวันที่ 28-29 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา

ผู้สนใจสามารถติดต่อได้ที่
บริษัท ยูนิแอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด โทร.(662) 312-4500 แฟ็กซ์ (662)312-4277
หรือผู้แทนจำหน่ายเครื่องปรับอากาศ “UNI-Aire แอร์พันธุ์อึด” ทั่วประเทศใกล้บ้านท่าน

ท่านสามารถเข้าชมรายละเอียดต่างๆของบริษัทฯ ได้ที่ http://www.uni-aire.com/th/
11-10-2559
Information from Victron Thailand click : www.ups.in.th
10-10-2559
บริษัท ยูนิแอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องปรับอากาศยี่ห้อ “ UNI-Aire แอร์พันธุ์อึด ” ได้สนับสนุนรางวัลการแข่งขันกอล์ฟของสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4 ณ สนามกอล์ฟ อัลไพน์ กอล์ฟคลับ ในวันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา โดยทางบริษัทฯ ได้สนับสนุนเครื่องปรับอากาศขนาด 12,000 BTUH รุ่น WTH-12/ATH-12 จำนวน 1 ชุด ทางบริษัทฯ ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลในครั้งนี้ด้วยค่ะ

ผู้สนใจสามารถติดต่อได้ที่
บริษัท ยูนิแอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด โทร.(662) 312-4500 แฟ็กซ์ (662)312-4277
หรือผู้แทนจำหน่ายเครื่องปรับอากาศ “UNI-Aire แอร์พันธุ์อึด” ทั่วประเทศใกล้บ้านท่าน

ท่านสามารถเข้าชมรายละเอียดต่างๆของบริษัทฯ ได้ที่ http://www.uni-aire.com/th/
05-10-2559
นายณัฐพงศ์ กงแก้ว (แถวหน้า ที่ 2 จากซ้าย) นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น คว้ารางวัลชนะเลิศจากการส่งผลงานออกแบบห้องรับแขกภายใต้ชื่อ Diamond Living Project เข้าประกวดในโครงการ ‘DIAMOND STYLE Young Designer Contest 2016’ ซึ่งเป็นเวทีเฟ้นหาดาวรุ่งนักออกแบบรุ่นใหม่ที่จัดโดยผลิตภัณฑ์ตราเพชร โดยได้รับเกียรติจากนายสาธิต สุดบรรทัด (แถวหลังกลาง) กรรมการผู้จัดการ บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) เป็นผู้มอบรางวัลชนะเลิศและทุนการศึกษาจำนวน 100,000 บาท ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ
04-10-2559
นายระบิล หิรัญสถิตพร ผู้อำนวยการฝ่ายงานโครงการ และนายอนะ มะสุวรรณ ผู้จัดการอาวุโส บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด หรือ ( ITALTHAI Engineering : ITE ) ผู้เชี่ยวชาญงานก่อสร้างแบบเร่งด่วน (Fast Track)ในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและน้ำมัน ร่วมด้วยผู้บริหารจากบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) จัดงานฉลองการทำงานครบ 600,000 ชั่วโมง โดยปราศจากอุบัติเหตุ "Safety Day & Celebrate 600,000 Man-hour Zero Accident 2016" สำหรับงานก่อสร้างโครงการTPE Pilot Plant Complex เพื่อเป็นการขอบคุณและสร้างขวัญกำลังใจให้พนักงานปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ด้วยความปลอดภัย ณ ลาน Morning Talk นิคมอุตสาหกรรม อาร์ ไอ แอล จังหวัดระยอง เมื่อเร็วๆ นี้
04-10-2559