ทช.เร่งประมูล งานซ่อมถนน 4.6หมื่นล้านบ. หนุนยางพารา

Infrastructure News / ข่าวหมวดงานสาธารณูปโภค

นายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) เปิดเผยว่า ทช.ได้มีการขอจัดสรรงบประมาณปี 2563 จำนวน 48,000 ล้านบาท แบ่งเป็น 1.งบลงทุนประมาณ 46,560 ล้านบาทคิดเป็น 97% ที่ส่วนใหญ่เป็นงานบำรุงซ่อมแซม และปรับปรุงทางทั่วประเทศรวมประมาณ 3,000 สัญญา โดยคาดว่าจะเร่งเปิดประมูลทั้งหมดภายในเดือนมีนาคม 2563 ซึ่งจะใช้ในการพัฒนาถนนเพื่อการท่องเที่ยวงบประมาณ 1,000 ล้านบาท ได้แก่ พัฒนาถนนท่องเที่ยวภาคใต้ 537 ล้านบาท ถนนไทยแลนด์ริเวียร่า ถนนเลียบทะเลอ่าวไทย และถนนเลียบทะเลอันดามัน รวมถึงถนนเชื่อมต่อเส้นทางเขตเศรษฐกิจชายแดน ส่วนงบด้านการเพิ่มความปลอดภัยทางถนนอยู่ที่ประมาณ 4,000 ล้านบาท รวมประมาณ 2,000 แห่งทั่วประเทศ และ 2.งบดำเนินการ 1,440 ล้านบาทคิดเป็น 3%

สำหรับการส่งเสริมการใช้ยางพาราตามนโยบายของรัฐบาลและนโยบายของกระทรวงคมนาคมนั้น ที่จะให้มีการตั้งงบประมาณปี 2564 เพื่อดำเนินการติดตั้งแผ่นยางพาราครอบบิเออร์ (Rubber Fender barrier) โดยตั้งเป้าการใช้นำยางไม่ต่ำกว่า 25,000 ตัน เพื่อมาใช้ในโครงการก่อสร้างของ ทช.มูลค่า 14,500 ล้านบาท ขณะที่ในปีงบประมาณ 2563 นั้น คาดว่าจะมีการใช้น้ำยางดิบประมาณ 25,000 ตัน

ทั้งนี้การศึกษาแนวทางการนำยางพารามาใช้นั้น ได้ร่วมกับคณะนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ.) และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

20/12/2562  แนวหน้า (20 ธันวาคม 2562)

Sponsors