“สินแพทย์ 2” รพ.โมเดลใหม่ มุ่งเพิ่มประสิทธิภาพ-ลดต้นทุน

Hospital News / ข่าวหมวดโรงพยาบาล

เป็นโรงพยาบาลในย่านชานเมืองที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง สำหรับกลุ่มโรงพยาบาลสินแพทย์ ที่ฐานบัญชาการใหญ่ที่รามอินทรา กม.8 และมีเครือข่ายในย่านชานเมือง อาทิ สินแพทย์ เทพารักษ์ รวมทั้งกำลังก่อสร้าง สินแพทย์ ศรีนครินทร์ ล่าสุดคาดว่ากำลังจะเปิดให้บริการโรงพยาบาลใหม่อย่างเป็นทางการ ในเดือนมิถุนายนที่จะถึงนี้ในย่านลำลูกกา ปทุมธานี โดยใช้ชื่อว่า “สินแพทย์ 2”

“ประชาชาติธุรกิจ” สัมภาษณ์ นายแพทย์ศิริพงศ์ เหลืองวารินกุล ผู้อำนวยการบริหาร บริษัท สินแพทย์ จำกัด ถึงแนวทางการบริหารสินแพทย์ 2 รวมถึงการนำแนวทางการบริหารจัดการที่เป็นโมเดลใหม่ของวงการมาใช้ในการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการดำเนินการ

Q : การวางระบบการบริหารการจัดการของกลุ่มสินแพทย์

ตอนนี้ รพ.สินแพทย์ เดิม (รามอินทรา) ซึ่งถือเป็นแบรนด์ รพ.ชานเมืองที่ทันสมัย ขนาด 300 เตียง มีทีมแพทย์และศูนย์รักษาครบวงจร และล่าสุดกำลังจะลงทุนสร้างอาคารใหม่ “เมดิคอลคอมเพล็กซ์” ซึ่งจะมีพื้นที่โดยรวมอีก 40,000 ตร.ม. เพื่อรองรับผู้ป่วยที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต โดยจะกลายเป็น รพ.ขนาด 580-600 เตียง แสดงให้เห็นว่า สินแพทย์ เป็นแบรนด์ที่มีความแข็งแรง ดังนั้นจึงตั้งบริษัทลูกขึ้น คือ รพ.สินแพทย์ เทพารักษ์ ซึ่งเปิดบริการเมื่อปีก่อน เพราะต้องการขยายจุดแข็งและวัฒนธรรมองค์กรออกไป โดยนำระบบบริหารจัดการ องค์ความรู้ต่าง ๆ ของสินแพทย์ รามอินทรา ทั้งหมดไปใช้ โดยมีการแยกทีมบริหาร ทีมแพทย์และพยาบาล อย่างชัดเจน

ขณะที่ รพ.สินแพทย์ 2 หรือชื่อเดิม คือ รพ.ธัญญาเวช ลำลูกกา (จ.ปทุมธานี) จะเป็น รพ.ใหม่ ที่ใช้ทีมบริหารเดียวกันกับสินแพทย์เดิม เพื่อความคล่องตัวและลดต้นทุนการบริหารจัดการต่าง ๆ หลังสินแพทย์ 2 เปิด จะเท่ากับว่ากลุ่ม รพ.สินแพทย์ จะมีระบบบริหารจัดการ 2 แบบ คือ กลุ่ม รพ.ที่ลงท้ายด้วยสถานที่ เช่น สินแพทย์ เทพารักษ์ จะแยกส่วน แยกทีมบริหาร ออกจากสินแพทย์เดิมอย่างชัดเจน ส่วนกลุ่มที่ลงท้ายด้วยตัวเลข เช่น สินแพทย์ 2 จะใช้ทีมบริหารเดียวกับสินแพทย์เดิม เสมือนเป็น รพ.เดียวกัน แต่อยู่คนละสถานที่

Q : การบริหารสินแพทย์ 2 จะแตกต่างจาก รพ.เครือข่ายอื่น ๆ อย่างไร

เปรียบง่าย ๆ คือ สินแพทย์ 2 เป็นอีกอาคารของสินแพทย์เดิม ซึ่งโมเดลการบริหารจัดการของสินแพทย์ 2 นั้นแตกต่างจาก รพ.เครือข่ายอื่น ๆ ที่แพทย์ พยาบาล ไม่สามารถรักษาผู้ป่วยข้าม รพ.ได้ แต่สำหรับสินแพทย์ 2 กับสินแพทย์ (รามอินทรา) คือที่เดียวกัน และใช้ทีมแพทย์ พยาบาล ทีมเดียวกัน โดยที่สินแพทย์ 2 จะใช้ทรัพยากรของสินแพทย์ (รามอินทรา) ทั้งหมด เช่น ทีมการตลาด แพทย์ พยาบาล ซึ่งวันนี้ รพ.เอกชนในไทยยังไม่มีระบบการบริหารการจัดการนี้ เพราะส่วนใหญ่ตั้ง รพ.ใหม่ ก็จะลงทุนใหม่และมีทีมบริหารใหม่ที่แยกออกจากกันอย่างชัดเจน

Q : ประโยชน์หรือข้อดีของโมเดลการบริหารการจัดการแบบนี้

โมเดลนี้จะทำให้ สินแพทย์ 2 มีความพร้อมทันที ตั้งแต่วันที่เปิดให้บริการ โดยความพร้อมที่นี่ คือ ตัว รพ.จะมีความพร้อม ตั้งแต่เครื่องมือ ทีมแพทย์ พยาบาล ที่ได้มาจากสินแพทย์ (รามอินทรา) เบื้องต้นจะมีศูนย์กระดูกและข้อ ศูนย์หัวใจ สูตินรีเวช กุมารเวช และมีแพทย์จากสินแพทย์เดิมพร้อมให้บริการตลอดเวลา

ถ้าเป็น รพ.ใหม่ ก็ต้องค่อยเป็นค่อยไปเพราะมีผู้ป่วยไม่มาก การลงทุนต่าง ๆ ก็ต้องลงทุนตามดีมานด์ แต่สินแพทย์ 2 ถือเป็น รพ.แรก ที่เปิดให้บริการแล้วพร้อมตั้งแต่วันแรกสำหรับการรักษาโรคทุกระดับ ในราคาจับต้องได้ ด้วยแนวทางการบริหารจัดการที่เป็นระบบ ด้วยการใช้ทีมงานจากส่วนกลางเพื่อลดต้นทุน

Q : มีการเตรียมความพร้อม สินแพทย์ 2 ก่อนเปิดให้บริการอย่างไรบ้าง

ขณะนี้ได้รับแพทย์ พยาบาล และบุคลากร ที่เกี่ยวข้องในด้านต่าง ๆ เข้ามาทำงานที่สินแพทย์ (รามอินทรา) ก่อน เพื่อให้เกิดการถ่ายทอดวัฒนธรรมองค์กร และจุดแข็งต่าง ๆ จากสินแพทย์ ไปยังสินแพทย์ 2 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะมองว่าถ้าเปิด รพ.ใหม่ ก็ไม่สามารถถ่ายทอดวัฒนธรรมองค์กรได้ เพราะคนจากรามอินทราไม่ได้ไปด้วย แต่ถ้านำระบบไปอย่างเดียว สุดท้าย รพ.ใหม่ก็จะสร้างวัฒนธรรมองค์กรของตัวเองขึ้นมา เพราะฉะนั้น วิธีที่จะถ่ายทอดวัฒนธรรมองค์กรได้ดีที่สุด คือ ต้องเอาคนไปด้วย ดังนั้นจึงรับบุคลากรใหม่เข้าทำงานในที่เดิมก่อน รวมถึงการเลือกบุคลากรจากสินแพทย์เดิมไปทำงานที่สินแพทย์ 2 ด้วย

สำหรับในแง่ของบุคลากรเดิม เมื่องานเพิ่มขึ้น ผลตอบแทนก็ต้องเพิ่มขึ้นด้วย อย่างไรก็ตาม เป้าหมายหลักของโมเดลนี้การถ่ายโอนความรู้ วัฒนธรรมองค์กร และทรัพยากรบุคคล ทั้งแพทย์และเครื่องมืออุปกรณ์ที่ดีไปยัง รพ.ใหม่ ซึ่งเชื่อว่าโมเดลนี้จะสำเร็จ และเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดให้แก่ รพ.ทั้งสองโรง

Q : ภาพรวมการลงทุนสำหรับสินแพทย์ 2

โดยรวม ๆ ลงทุนประมาณ 1,000 ล้านบาท เพราะที่นั่นราคาที่ดินไม่สูง เนื่องจากเป็นที่ดินเดิมที่ซื้อไว้แล้วเมื่อ 10 กว่าปีก่อน เพียงหยิบขึ้นมาปัดฝุ่นและสร้าง รพ.ใหม่เท่านั้น ส่วนจะคืนทุนช้าหรือเร็ว ตอนนี้ยังให้รายละเอียดไม่ได้ แต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นแน่นอน คือ รพ.นี้จะสอดรับกับความต้องการผู้ใช้บริการในย่านลำลูกกาและใกล้เคียง เพราะเป็น รพ.ใหม่ที่มีแพทย์ มีบริการที่ครบ ที่สำคัญ คือ เมื่อต้นทุนเราถูกก็สามารถคิดค่าบริการได้ถูกเช่นกัน

ส่วนเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ คาดว่าจะลงทุน 60 ล้านบาท เพื่อซื้อเครื่องมือแพทย์จากซีเมนส์ (Siemens) ผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์ชั้นนำจากเยอรมนี และอยู่ระหว่างเจรจากับบริษัท SECCA จากเยอรมนี ในการซื้อเครื่องชั่งน้ำหนัก และวัดส่วนสูง เพื่อเพิ่มความแม่นยำและสามารถนำข้อมูลที่ได้เชื่อมโยงเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ทันที ลดความคลาดเคลื่อน สร้างมาตรฐานใหม่ให้กับสินแพทย์ (รามอินทรา) และสินแพทย์ 2

Q : นอกจากลูกค้าย่านลำลูกกาแล้วโลเกชั่นของสินแพทย์ 2 จะรองรับลูกค้าได้กว้างแค่ไหน

ด้วยโลเกชั่นของสินแพทย์ 2 คาดว่าจะได้ฐานลูกค้าในวงกว้างทั้งย่านลำลูกกา ดอนเมือง รังสิต โดยจะกินรัศมีไม่เกิน 5 กม. แต่ถ้าข้ามมาฝั่งรังสิต คาดว่าจะเก็บฐานลูกค้าได้กว้างถึง 10 กม. เพราะย่านนั้นไม่มี รพ.ในโพซิชันนิ่งเดียวกับสินแพทย์ 2 ย่านลำลูกกามีชุมชนเกิดใหม่ ซึ่งถ้าย้อนกลับไปเมื่อ 20 ปี ย่านรามอินทราก็มีชุมชนเกิดใหม่ ทำให้กลายเป็นโอกาสของสินแพทย์ แต่ตอนนี้ชุมชนย่านรามอินทราเติบโตเต็มที่แล้วก็เลยย้ายไปย่านใหม่ ดังนั้น สิ่งที่สินแพทย์ 2 กำลังทำ คือ รองรับดีมานด์ชุมชนใหม่ที่จะเกิดขึ้น ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าที่สินแพทย์เชี่ยวชาญ

1/3/2562  ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ (01 มีนาคม 2562)

Sponsors