จตุจักร-คลองสามวา เขตที่มีคอนโดฯ-บ้านเหลือมากสุด

Residential News / ข่าวหมวดที่พักอาศัย

จากอุปทานที่อยู่ระหว่างการขายของตลาดที่อยู่อาศัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครทั้งหมด ณ สิ้นปี 2561 พบว่า อุปทานที่อยู่ระหว่างการขายประมาณ 259,570 ยูนิต มูลค่าการลงทุนรวมประมาณ 2.639 ล้านบาท แบ่งเป็นคอนโดมิเนียม 198,460 ยูนิต มูลค่าประมาณ 2.218 ล้านบาท และบ้านจัดสรร 61,110 ยูนิต มูลค่าประมาณ 421,296 ล้านบาทอย่างไรก็ตาม พบว่าสามารถขายไปแล้วกว่า 194,840 ยูนิต มูลค่าประมาณ 2.006 ล้านบาท และยังมีอุปทานที่ค้างรอการระบายอีกกว่า 64,729 ยูนิต มูลค่ารวมประมาณ 633,000 ล้านบาทหากพิจารณารายตลาด ในตลาดคอนโดมิเนียม เขตที่มีหน่วยเหลือขายมากที่สุด ได้แก่ เขตจตุจักร มีหน่วยเหลือขายประมาณ 5,410 ยูนิต จากอุปทานที่อยู่ระหว่างการขายทั้งหมด 19,210 ยูนิต รองลงมา เขต วัฒนา พบว่ามีอุปทานที่อยู่ระหว่างการขายทั้งหมด 3,930 ยูนิต จากอุปทานที่อยู่ระหว่างการขายทั้งหมดที่ประมาณ 14,916 ยูนิตส่วนตลาดบ้านจัดสรร เขตคลองสามวา เป็นเขตที่มีบ้านจัดสรรเหลือขายมากเป็นอันดับ 1 ที่ประมาณ 2,377 ยูนิต จากอุปทานที่อยู่ระหว่างการขายทั้งหมดที่ 8,294 ยูนิต รองลงมาคือใน เขตสะพานสูง ประมาณ 1,992 ยูนิต จากอุปทานที่อยู่ระหว่างการขายทั้งหมด 3,654 ยูนิต

30/3/2562  ฐานเศรษฐกิจ (30 มีนาคม 2562)

Sponsors