info@icons.co.th 02 810 8892-6 18.207.250.137

สวยที่สุด! วางศิลาฤกษ์สร้างทางลอด-ทางคู่ขนาน “แยกดงอู่ผึ้ง” แก้รถติดอุบลราชธานี

Infrastructure News / ข่าวหมวดงานสาธารณูปโภค

เมื่อวันที่ 20 เม.ย.2562 นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานพิธีวางศิลาฤกษ์โครงการก่อสร้างทางแยกต่างระดับ จุดตัดทางหลวงหมายเลข 231 กับทางหลวงหมายเลข 23 (แยกดงอู่ผึ้ง) พร้อมทางคู่ขนาน จังหวัดอุบลราชธานี

มี นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง กล่าวรายงาน โดยโครงการก่อสร้างทางแยกต่างระดับ แยกดงอู่ผึ้งพร้อมทางคู่ขนานอยู่ในโครงข่ายทางหลวงหมายเลข 231 (ถนนเลี่ยงเมือง) เป็นทางหลวงแผ่นดินสายหลัก วงแหวนรอบที่ 1 ของตัวเมืองอุบลราชธานี ดำเนินการก่อสร้างระหว่าง กม.0+100 – กม.4+160 ระยะทาง 4.060 กิโลเมตร

รูปแบบการก่อสร้าง ประกอบด้วย ทางลอดจุดตัดทางหลวง ชนิดคอนกรีตเสริมเหล็ก งานก่อสร้างทางขนานและขยายความกว้างผิวจราจรเดิม งานปรับปรุงผิวจราจรเดิม ทั้งด้านซ้ายและขวาทาง ผิวทางชนิด Concrete Pavement และ Asphalt Concrete

งานวางท่อระบายน้ำ งานปูทางเดินเท้า งานไฟฟ้าแสงสว่าง งานป้ายจราจร งานสีตีเส้นจราจร และงานอื่น ๆ กำหนดเป็นมาตรฐานทางชั้นพิเศษ ใช้งบประมาณในการก่อสร้างกว่า 798 ล้านบาท ระยะเวลาก่อสร้าง 1,080 วัน หรือ 3 ปี

ครอบคลุมพื้นที่ตำบลในเมือง ตำบลอุบลราชธานี ตำบลแจระแม ตำบลขามใหญ่ และอำเภอเมืองอุบลราชธานี เพื่อแก้ปัญหาการจราจรบริเวณทางแยกดงอู่ผึ้ง และทางแยกวนารมย์ จุดตัดทางแยกที่มีปริมาณรถสะสมจำนวนมาก เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง

และเพื่อส่งเสริมการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว พัฒนาเครือข่ายการขนส่ง รองรับการเดินทางไปจังหวัดยโสธร อำนาจเจริญ รวมถึงเดินทางไปด่านชายแดนเชื่อมต่อสาธารณรัฐกัมพูชา และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ผ่านสะพานมิตรภาพไทย – ลาว แห่งที่ 6 ในอนาคต

ส่งผลให้ประชาชน นักท่องเที่ยวได้รับความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยในการเดินทาง เพิ่มประสิทธิภาพการจราจร การขนส่ง การเดินทางบริเวณจุดตัดทางแยกในตัวเมืองจังหวัดอุบลราชธานี ตามนโยบายรัฐบาลที่มุ่งเน้นสนับสนุนการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานเพื่อแก้ไขปัญหาการจราจร เชื่อมต่อการเดินทางทั้งภายในจังหวัด ระหว่างจังหวัด และภูมิภาค

ในการนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้ขอบคุณประชาชนชาวอุบลราชธานี และทุกภาคส่วนที่เสนอข้อคิดเห็นและมีส่วนร่วมให้เกิดการก่อสร้างฯ ซึ่งเป็นทางแยกต่างระดับที่มีความสวยงามที่สุดของประเทศไทย

20/4/2562  ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ (20 เมษายน 2562)

Our Sponsors