นิด้ายื้อผลศึกษา สร้างโรงไฟฟ้า ถ่านหินกระบี่ ลุ้นฟันธงสิ้นปี

Power Plant News / ข่าวหมวดโรงไฟฟ้า

นายมนูญ ศิริวรรณ ที่ปรึกษา รมว.กระทรวงพลังงานและในฐานะกรรมการในคณะกรรมการกำกับการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) สำหรับพื้นที่จัดตั้งโรงไฟฟ้าถ่านหินในภาคใต้ เปิดเผยโครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่จัดตั้งโรงไฟฟ้าถ่านหินภาคใต้ ที่ก่อนหน้านี้ศูนย์บริการวิชาการสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) รับเป็นที่ปรึกษาโครงการฯ ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณ 50 ล้านบาท

ล่าสุดคณะกรรมการฯได้เห็นชอบตามข้อเสนอของนิด้าที่ขอเลื่อนกรอบระยะเวลาศึกษาออกไปจากเดิมที่กำหนดไว้ 9 เดือน หลังจากลงนามเมื่อ มกราคม2562 หรือศึกษาครบทั้งหมดภายใน กันยายน 2562 นี้ไปเป็นเมษายน 2563 ส่วนข้อสรุปที่ต้องตอบว่าก่อนว่าโรงไฟฟ้าถ่านหิน จ.กระบี่ และเทพา จ.สงขลาควรมีหรือไม่จะสรุปภายในสิ้นปีนี้

“นิด้าได้รายงานถึงปัญหาและอุปสรรคเดิมกำหนดไว้ว่าระยะ 5 เดือนแรกหรือภายในพฤษภาคม จะต้องสรุปว่าโรงไฟฟ้าถ่านหิน จ.กระบี่ และเทพา จ.สงขลาควรมีหรือไม่นั้นจะต้องมีการจัดเวทีสานเสวนาเพื่อรับฟังความเห็น 4 พื้นที่ ได้แก่ ที่จังหวัดสงขลา กระบี่ สุราษฎร์ธานี และชุมพร เดิมวางแผนไว้มีนาคม 2562แต่เป็นช่วงนั้นมีการเลือกตั้ง และเมษายน 2562 เองก็ติดหยุดยาวและการเตรียมข้อมูลพื้นฐานครั้งแรกต้องใช้เวลาและมีรายละเอียดมากจึงทำได้ไม่ทันที่กำหนดไว้ทำให้กรอบ 9 เดือนที่ต้องศึกษาครอบคลุม 15 จังหวัดภาคใต้ต้องเลื่อนออกไปด้วย” นายมนูญกล่าว

11/9/2562  แนวหน้า (11 กันยายน 2562)

Sponsors