info@icons.co.th 02 810 8892-6 18.204.42.98

"เซ็นทรัลวิลเลจ"ลุยขออนุญาตสร้างเพิ่ม ซุ่มผุดโรงแรม-ที่จอดรถติดสนามบิน

Retails News / ข่าวหมวดห้างสรรพสินค้า

“เซ็นทรัล วิลเลจ” ขออนุญาตสร้าง 30 อาคารพ่วงโรงแรม-ที่จอดรถ พื้นที่ใช้สอย 2,000 ตร.ม.ต่อหลัง อบต.บางโฉลงเผยใช้โควตาพื้นที่สีเขียวไม่เกิน 10% แยกสร้างบนที่ดินแปลงเดียวกันไม่ผิดกฎหมาย รื้อหลังคาจอดรถ ปลูกต้นไม้แทน

นายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทยมอบให้กรมตรวจสอบความถูกต้องโครงการเซ็นทรัล วิลเลจ ด้านผังเมืองใช้กิจกรรมรองในพื้นที่สีเขียวเกิน 10% และขออนุญาตก่อสร้างอาคารเป็นไปตามควบคุมอาคารหรือไม่ ทางองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) บางโฉลงและองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) สมุทรปราการ ได้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว เนื่องจากเป็นการอนุญาตโดยท้องถิ่น

ผู้สื่อข่าว “ประชาชาติธุรกิจ” ได้สอบถาม อบต.บางโฉลง ซึ่งชี้แจงว่า นายอำเภอบางพลีได้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วกำลังสรุปเสนอให้กระทรวงมหาดไทย ซึ่ง อบต.ได้รายงานว่าทุกอย่างทำถูกต้องตามกฎหมายผังเมืองและควบคุมอาคาร ซึ่งโครงการสร้างอยู่บนพื้นที่สีเขียว ก.1-10 (ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม) ตามกฎหมายผังเมืองจะใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่ สามารถพัฒนากิจกรรมอื่น เช่น เชิงพาณิชย์ ได้ไม่เกิน 10% หรือ 600 ไร่ จากพื้นที่โซนนี้มี 6,000 ไร่ ซึ่งเมื่อรวมพื้นที่เซ็นทรัล วิลเลจ ยังเหลืออยู่กว่า 100 ไร่ เท่ากับไม่ขัดผังเมือง

การขออนุญาตก่อสร้างอาคารก็เป็นไปตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร ให้สร้างอาคารสูงไม่เกิน 23 เมตร พื้นที่ไม่เกิน 2,000 ตร.ม. ซึ่งเซ็นทรัลขออนุญาตสร้างอาคารมากว่า 30 หลัง เป็นโรงแรมสูง 3 ชั้น 2 หลัง รวม 64 ห้อง ร้านค้า ที่จอดรถที่ถือเป็นอาคารด้วย แต่ละหลังมีพื้นที่ใช้สอย 2,000 ตร.ม.ถือว่าไม่ขัดกฎหมาย เพราะแยกสร้างเป็นหลัง ไม่ได้ยื่นขออนุญาตรวมทั้งโครงการ

“ส่วนที่เซ็นทรัลรื้อหลังคาที่จอดรถ เพื่อนำพื้นที่ไปปลูกต้นไม้ ทำเป็นพื้นที่สีเขียว ให้ประชาชนนั่งพักผ่อน จากเดิมขออนุญาตเป็นที่จอดรถ ส่วนโรงแรมยังไม่เสร็จ ซึ่งการเปิดใช้ต้องขออนุญาตตาม พ.ร.บ.โรงแรม”

กรณีมีการตั้งข้อสังเกตว่าสร้างรุกล้ำลำรางสาธารณะ ทาง อบต.แจงว่า ตัดปัญหานี้ออกไปได้เลย เพราะสร้างชนกับไหล่ทางถนน 370 ของกรมทางหลวง ที่เทคอนกรีตทำเป็นท่อฝังใต้ฟุตปาทไว้ ที่ผ่านมาได้ให้สำนักงานที่ดินมารังวัดแล้ว ที่ดินเซ็นทรัลจาก 100 ไร่ หายไป 70 กว่าตารางวาอีกด้วย

ด้านนายอำเภอบางพลีชี้แจงว่า กำลังสรุปข้อเท็จจริงให้กระทรวงมหาดไทย ซึ่ง อบจ.สมุทรปราการยืนยันโครงการยังใช้พื้นที่สีเขียวพัฒนากิจกรรมรองยังไม่เกิน 10%

แหล่งข่าวจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) กล่าวว่า กรณีของเซ็นทรัล วิลเลจ หากเป็นศูนย์การค้า จะไม่เข้าข่ายต้องทำรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (EIA) หากมีโรงแรมก็จะต้องทำ แต่ต้องเป็นโรงแรมขนาด 80 ห้องขึ้นไป ซึ่งเซ็นทรัลมี 64 ห้องก็ไม่เข้าข่ายต้องทำ EIA

12/9/2562  ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ (12 กันยายน 2562)

Our Sponsors