เจาะสัญญาไฮสปีดก่อสร้างช้าปรับ3.2พันล้าน/ปี

Transportation News / ข่าวหมวดระบบขนส่ง

การก่อสร้างโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน(ดอนเมือง-สุวรรณภูมิ-อู่ตะเภา) วงเงิน 2.2 แสนล้านบาท ใกล้ความจริงมากขึ้น หลังจากกิจการร่วมค้า บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้ง จำกัด และพันธมิตร หรือกลุ่มซีพี ส่งหนังสือถึงคณะกรรมการคัดเลือกฯโครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน ตอบรับการลงนามในสัญญาตามกำหนดเวลา แต่ยังแสดงความกังวลเกี่ยวกับการส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างโครงการล่าช้า จำนวนผู้โดยสารไม่ได้ตามเป้าอีกทั้งการจัดหาขบวนรถ ไม่ตรงตามเวลาที่อาจส่งผลให้ผู้รับสัมปทานก่อสร้างล่าช้าต้องจ่ายค่าปรับ "ฐานเศรษฐกิจ"ตรวจสอบร่างสัญญาร่วมลงทุนโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบิน วงเงินลงทุน 2.2 แสนล้านบาท ที่การรถไฟแห่งประเทศไทยจะลงนามกับกลุ่มซีพี พบว่าในร่างสัญญาได้กำหนดค่าปรับ เกี่ยวกับการดำเนินการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงระยะที่ 1 ไม่แล้วเสร็จตามสัญญาเอกชนจะต้องรับผิดชําระค่าปรับให้แก่ รฟท. เป็นจํานวนเงิน 9,000,000 บาทต่อวัน หรือปีละ 3,240 ล้านบาท กรณีที่เอกชนคู่สัญญาดําเนินงานในระยะที่ 1 ในส่วนของแอร์พอร์ต เรลลิงก์ ส่วนต่อขยายไม่แล้วเสร็จเอกชนคู่สัญญา จะต้องชําระค่าปรับให้แก่ รฟท. เป็นจํานวนเงิน 2,280,000 บาทต่อวัน แต่ถ้ามีความล่าช้าก่อให้เกิดความเสียหายแก่ รฟท. และค่าเสียหายมีจํานวนมากกว่าค่าปรับที่กําหนดไว้ เอกซนคู่สัญญาจะต้องชดใช้ค่าเสียหายดังกล่าวให้แก่ รฟท. เท่ากับค่าเสียหาย ที่เกิดขึ้นจริง

ขณะเดียวกันยังกำหนดว่า กรณีที่เอกชนคู่สัญญาดําเนินงานโยธาร่วมของโครงการเกี่ยวกับรถไฟในส่วน งานโครงสร้างพื้นฐานหรือสิ่งปลูกสร้างทางโยธาที่จะเป็นโครงสร้างของโครงการ รถไฟสายสีแดงอ่อนช่วงบางซื่อ-พญาไท-มักกะสัน-หัวหมาก และโครงการรถไฟ สายสีแดงเข้มช่วงบางซื่อ-หัวลําโพง ซึ่งอยู่บริเวณหน้าพระตําหนักจิตรลดารโหฐาน ไม่แล้วเสร็จ ภายในระยะเวลาห้5ปีนับจากวันที่เริ่มต้นนับระยะเวลาของ โครงการฯ เอกชนคู่สัญญาจะรับผิดชําระค่าปรับให้แก่ รฟท. เป็นจํานวนเงิน 320,000 บาทต่อวันกรณีที่เอกชนคู่สัญญาดําเนินงานโยธาร่วมของโครงการเกี่ยวกับรถไฟในส่วนของ งานโครงสร้างพื้นฐานหรือสิ่งปลูกสร้างทางโยธาที่จะเป็นโครงสร้างทางวิ่งร่วมกับ โครงการรถไฟความเร็วสูงสายเหนือและโครงการรถไฟความเร็วสูงสาย ตะวันออกเฉียงเหนือช่วงบางซื่อ-ดอนเมืองไม่แล้วเสร็จ ภายในระยะเวลา5 ปี นับจากวันที่เริ่มต้นนับระยะเวลาของโครงการฯ เอกชนคู่สัญญาจะรับผิดชําระ ค่าปรับให้แก่ รฟท. เป็นจํานวนเงิน 400,000 บาทต่อวัน

22/9/2562  ฐานเศรษฐกิจ (22 กันยายน 2562)

Sponsors